Pokuta. Za rýchlosť, STK, parkovanie… Možností, ako dostať pokutu za volantom je viac než dosť. Niektoré vás vyjdú obligátnych desať eur, iné až stovky eur alebo rovno vodičský preukaz. My sa dnes pozrieme na najčastejšie pokuty a ich výšku.

Dodržiavať pravidlá cestnej premávky je dôležité. Znižujeme tým riziko dopravnej nehody, neohrozujeme ostatných účastníkov cestnej premávky a eliminujeme šancu dostať pokutu. Avšak ruku na srdce. Takmer každý z času na čas nejaký ten priestupok vykoná. Potom je to už len o šťastí či si dopravná hliadka tento prečin všimne alebo nie.

Všetko sa odvíja od sadzobníka pokút

V závislosti od druhu priestupku sa pokute zrejme nevyhnete. V istých momentoch sa môžete zaobísť s dohovorom, no vo väčšine prípadov budete o pár desiatok až stoviek eur ľahší. 

Akú výšku pokuty vám policajná hliadka môže dať je jasné z tzv. sadzobníku pokút. Ten je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR a sú v ňom evidované všetky pokuty za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Systém pokút tu samozrejme nie je len tak. Podľa štatistických dát Ministerstva vnútra SR je najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd, pri ktorých bola usmrtená osoba, porušenie povinnosti vodiča. Pokuty tak majú “motivovať” účastníkov cestnej premávky tak, aby neporušovali predpisy.

Pokuta za rýchlosť

Ide o stále aktuálny problém slovenských vodičov. Mať ťažšiu nohu na plyne sa však skutočne neoplatí. Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky resp. obmedzenej dopravnou značkou sa pohybuje od napomenutia až po 800€.

Dôležitým ukazovateľom je fakt, o koľko bola presiahnutá rýchlosť a či k tomuto priestupku došlo v obci alebo mimo nej. Pokiaľ prekročíte rýchlosť v obci o najviac 6 km/h, môže vás policajná hliadka pokarhať napomenutím. Ak si však nedáte pozor a tachometer vám bude ukazovať v obci 80 km/h a nameria vás hliadka, budete o 200€ ľahší.

Pokuta za diaľničnú známku

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky už nie je tak častým javom, ako kedysi. Môže za to elektronický systém, ktorý kontroluje vjazd na diaľnice a rýchlostné cesty. Je to podstatne efektívnejšie riešenie, ako kedysi, keď diaľničná polícia musela robiť uzávery na diaľnici a fyzicky kontrolovať nalepenú diaľničnú známku.

Ročná diaľničná známka stojí na Slovensku 60€. To je nezanedbateľná suma v porovnaní s tým, čo sa stane, ak nebudete mať poplatok uhradený. Pokuta totiž začína na 100€ a môže sa vyšplhať až na 500€. 

Pokuta za STK

Tvorí jednu z výnimiek v našom zozname. Na rozdiel od ostatných, pokutu za STK totiž posiela štát automaticky. Nemusí vás teda ani zastaviť policajná hliadka, aby ste sa pripravili o 330€. 

Ak však zaplatíte pokutu do 15 dní (a vykonáte STK), zaplatíte iba 110€. Zvyšných 220€ vám štát odpustí. Pokiaľ tento termín nestihnete, musíte zaplatiť plnú sumu. 

Tip od nás

Pokiaľ viete, že nestíhate úspešne absolvovať STK včas, odporúčame dať auto dočasne odhlásiť.

Pokuta za telefonovanie za volantom

Telefonovanie za volantom sa stáva za posledné roky čoraz vážnejšou témou. Od roku 2022 preto platia prísnejšie pravidlá pokiaľ sa počas vedenia vozidla venujete aj svojmu telefónu. Ak vás policajná hliadka prichytí s telefónom v ruke (nemusíte nutne volať), v blokovom konaní môžete dostať pokutu až 150€. V správnom konaní to je horná hranica 300€.

Zmenou zákona došlo k preklasifikovaniu tohto priestupku na závažné. To znamená, že ak v priebehu dvanástich mesiacov porušíte takýmto spôsobom zákon trikrát, môžete prísť o vodičský preukaz. Povolené je iba telefonovanie cez hands-free. 

Pokuta za parkovanie

Pokuty za parkovanie udeľujú zväčša mestskí policajti. Výšku pokút si v takom prípade určuje konkrétna obec. Rádovo sa však tieto pokuty pohybujú v desiatkach eur. Od 1. októbra 2023 však vstúpila do platnosti novela zákona č. 8/2009 Z. z, ktorá zaviedla zákaz parkovania vozidiel na chodníkoch. Výnimku tvoria iba osobitne vyznačené miesta. 

Za porušenie tohto zákona môže polícia udeliť pokutu v blokovom konaní do výšky 50€ (v správnom až 100€).

Pokuty za volantom sú rozmanité a pohybujú sa v rozmedzí 10 – 800€.  Ich konkrétnu výšku určuje tzv. Sadzobník pokút. Medzi najčastejšie priestupky patrí prekročenie rýchlosti, telefonovanie za volantom, neplatná STK či nesprávne parkovanie.

Pokuta za jazdu na červenú

Jazdiť na červenú sa neoplatí hneď dvakrát. V prvom rade riskujete, že spôsobíte dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Po druhé sa tým dopustíte vážneho porušenia pravidiel cestnej premávky. “Odmenou” za tento priestupok vám môže byť pokuta v rozmedzí od 60 do 300€ a navyše aj zákaz vedenia motorového vozidla až na dva roky.

Pokuta za alkohol za volantom

Na Slovensku je nulová tolerancia alkoholu za volantom. Preto pokiaľ máte v blízkej dobe šoférovať, neoplatí sa dať si ani to povestné malé pivo. Opäť tým ohrozujete seba a ostatných účastníkov cestnej dopravy. Navyše, tresty za čo i len 0,1 promile sú vysoké. Pokiaľ cestná kontrola zistí, že jazdíte pod vplyvom alkoholu, môže vám dať pokutu vo výške 150 – 800€ a zákaz vedenia motorového vozidla až na tri roky. 

V prípade, že nafúkate viac, ako 1 promile, okamžite poputujete do cely predbežného zadržania, kde môžete pobudnúť až 24 hodín. Následne sa dostanete pred súd a hrozí vám odňatie slobody.

Pokuta za PZP

Podobne nevýhodná je aj jazda na aute bez uzavretého PZP. Pokuta sa totiž môže vyšplhať na závratných 3320€. Opäť však treba myslieť na ďalšie dôsledky. Pokiaľ bez zaplateného povinného zmluvného poistenia spôsobíte dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť, musíte všetky škody hradiť z vlastného vrecka (plus zaplatiť spomínanú pokutu).

Tabuľka s vybranými pokutami

Priestupok
Priestupok
Výška pokuty
Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas50€
Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi
vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než
v pravom jazdnom pruhu
40€
Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za
ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré
zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca.
50€
Ohrozenie cyklistu pri obchádzaní150€
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla
a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným
okolnostiam, ktoré možno predvídať
50€
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej.
premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo
dopravným zariadením
až 800€
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia.30€
Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok (s výnimkou stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo).až 800€
Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia – Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“100€
Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov40€
Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky40€

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Autor

Komentáře nejsou povoleny.