PZP na prívesný vozík

Získajte množstvo ponúk z pohodlia domova

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Úspora až 70%
 • Allianz Slovenská poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • AXA - povinné zmluvné poistenie
 • GENERALI - povinné zmluvné poistenie
 • genertel - povinné zmluvné poistenie
 • Groupama - povinné zmluvné poistenie
 • KOMUNÁLNA poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • Kooperativa - povinné zmluvné poistenie
 • UNION - povinné zmluvné poistenie
 • UNIQA - povinné zmluvné poistenie
 • Wüstenrot - povinné zmluvné poistenie

PZP musí mať zo zákona uzatvorené každé vozidlo, ktoré sa pohybuje na pozemných komunikáciách. V prípade nedodržania tejto povinnosti hrozí každému motoristovi pokuta vo výške 3 320 eur. Hlavnou úlohou PZP je totiž kryť škody spôsobené na majetku druhým stranám.

Auto a motorka nie sú ale jediné, ktoré môžu na cestách spôsobiť dopravnú nehodu. Rovnako je na tom aj prívesný vozík. Pri PZP treba preto myslieť aj na túto možnosť. Z toho dôvodu má prívesný vozík svoju vlastnú zelenú kartu, registračnú značku aj technický preukaz.

V rámci PZP sa prívesné vozíky delia do dvoch skupín:

 • menšie a ľahké prívesné vozíky do 750 kg,
 • väčšie a ťažké prívesné vozíky nad 750 kg.

Prívesné vozíky sa rozlišujú aj podľa toho, či ide o príves, alebo náves. Dôvod je ten, že príves nesie celú váhu nákladu a celá konštrukcia takéhoto prívesného vozíka je tomu prispôsobená. Náves takto konštruovaný nie je. V jeho prípade veľkú časť váhy nesie ťažné vozidlo – kolesá návesu sú zvyčajne v zadnej časti vozidla a nie sú rovnomerne rozmiestnené.

Povinnosť PZP na prívesný vozík sa nevzťahuje iba na prívesy za motocykel – pokiaľ nemajú pridelenú samostatnú registračnú značku. Rovnako treba mať na zreteli, že škody, ktoré vzniknú medzi vozidlami jazdnej súpravy navzájom, sa neuhrádzajú.

Od čoho sa odvíja výsledná cena za poistenie?

Výsledná cena PZP pre prívesný vozík sa odvíja od nasledujúcich parametrov:

 • účel použitia – bežné použitie, autoškola, taxi, preprava nebezpečného nákladu, autopožičovňa…
 • rok výroby – čím starší prívesný vozík, tým bude cena PZP vyššia,
 • typ prípojného vozidla – hmotnosť a typ vozidla, ktoré vozík ťahá,
 • najvyššia celková prípustná hmotnosť – čím väčší a ťažší prívesný vozík, tým bude cena PZP vyššia,
 • nehodovosť – nehody z minulosti zvyšujú cenu PZP.

Cenu PZP pre prívesný vozík ovplyvňuje aj vek majiteľa prívesného vozíka (čím vyšší, tým nižšia cena PZP), prípadne to, či ste rodičom dieťaťa do určitého veku. Ak áno, niektoré poisťovne poskytujú zľavu.

Pre PZP prívesného vozíka rozlišujeme tri základné druhy nehôd

Pre likvidáciu poistnej udalosti je najdôležitejšie určiť vinníka nehody. Pri prívesných vozíkoch je to ale trochu komplikovanejšie. Základné prípady označenia vinníka nehody sú nasledovné:

 • nehodu spôsobilo ťažné vozidlo,
 • nehodu spôsobil prívesný vozík,
 • obaja vyššie zmienení sú vinníci.

Vinníkom je ťažné vozidlo

V tomto prípade sa škody druhej strane hradia z PZP ťažného vozidla. Platí to aj v situácii, keď sa prívesný vozík odpúta od vozidla a spôsobí škodu.

Vinníkom je prívesný vozík

Aby bol za vinníka nehody uznaný prívesný vozík, musí sa dať do pohybu bez ovplyvnenia ťažným vozidlom. To sa môže stať napríklad vtedy, ak odstavíte vozík, ktorý sa následne sám rozbehne a poškodí cudzie vozidlo. Škoda sa potom hradí z PZP prívesného vozíka.

Vinníkom je ťažné vozidlo a vozík spoločne

Situácia, kedy je škoda platená z oboch PZP (vozidlo a prívesný vozík), je najzložitejšia. Je to napríklad vtedy, ak sa vozík pohybuje vďaka ťažnej sile vozidla, no počas jazdy sa dostane do protismeru a spôsobí nehodu. V takom prípade treba dokázať, že vozík nebol zle pripojený.

Ako vybrať najlepšie PZP na prívesný vozík?

Vo všeobecnosti je najlepšie riešiť PZP pre prívesný vozík v poisťovni, kde máte uzatvorené PZP pre ťažné vozidlo. Niekedy dokonca poisťovne ponúkajú poistenie vozíka ako súčasť klasického povinného ručenia na automobil. Nevýhodou ale je, že jednotlivé poisťovne sú na svojich webových stránkach ohľadom PZP na prívesný vozík pomerne skúpe.

Druhou výhodnou možnosťou je riešenie PZP online. Benefitom je možnosť využitia kalkulačky, kde si môžete jednotlivé ponuky poisťovní vyfiltrovať. Všetky dôležité informácie tak máte ako na dlani.

Pre uzatvorenie PZP online na prípojný vozík budete musieť do online formulára zadať okres podľa súčasných ŠPZ vozidla alebo okres, v ktorom sa chystáte prívesný vozík zaevidovať. Rovnako je treba zadať účel použitia (bežné použitie, autopožičovňa…), rok výroby, typ ťažného vozidla, najvyššiu celkovú prípustnú hmotnosť, osobné údaje držiteľa vozidla, či ste spôsobili v minulosti škodovú udalosť a či ste rodičom dieťaťa do 15 rokov.

Od 1.januára 2023 sú vydávané nové ŠPZ. Prečítajte si viac o tejto zmene v našom článku.

PZP obytného automobilu a karavanu

Toto PZP je ideálne v prípade, ak ste rozcestovaný a nikde nezostávate dlhú chvíľu, prípadne vtedy, ak cestujete s karavanom na dovolenku. Karavan býva zvyčajne väčší ako obytný automobil, pričom ho môžete kedykoľvek zakotviť v kempe a vydať sa na výlety po okolí.

Na obytné vozidlo sa cena PZP stanovuje podľa objemu motora. Karavan však nemá motor a musí sa pripojiť za ťažné vozidlo – PZP je v tomto prípade lacnejšie.

Najčastejšie otázky:

Z ktorého PZP (auto a prívesný vozík) sa platí škoda?

Poisťovne jednotlivé škody oddeľujú, čo je aj základným postupom pri riešení dopravnej nehody, v ktorej je zapojený prívesný vozík. Pri likvidácii poistnej udalosti je preto najdôležitejšie stanoviť vinníka nehody – ťažné vozidlo, prívesný vozík alebo obe vozidlá súčasne.

Ako sa do evidencie prihlasuje prívesný vozík?

Registráciu prívesného vozíka je potrebné vykonať na dopravnom inšpektoráte podľa trvalého bydliska majiteľa. Pri registrácii treba predložiť platný doklad totožnosti, originálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (ak ste podnikateľ) a doklady o vlastníctve vozíka spolu s faktúrou, leasingovou alebo kúpno-predajnou zmluvou. Ak sa prihlasuje vozík, ktorý má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť aj COC doklad (certifikát o konformite) + potvrdenie o zaplatení PZP.

Viac sa o tom dočítate v našich článkoch: Prihlásenie auta a Prepis auta.

Môžem v rámci PZP na prívesný vozík získať aj nejaké výhody a zľavy?

Áno. Ak bývate na vidieku, ak ste za posledné dva alebo tri roky nemali žiadnu nehodu alebo ak vlastníte vodičský preukaz už niekoľko rokov a ste skúseným vodičom. Zľavu môžete získať aj v prípade, ak ste rodičom dieťaťa do 15 rokov.

Je potrebné STK?

Vozík kategórie O1 s celkovou hmotnosťou do 750 kg je oslobodený od technickej kontroly. To však neplatí pre vozíky kategórie O2 s celkovou hmotnosťou od 750 kg do 3500 kg, ktoré podliehajú technickej kontrole v lehote každé 4 roky. Pre kategórie O3 a O4 s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg platí taktiež obmedzenie. Podliehajú totiž technickej kontrole v lehote jedného roka.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Chcem vedieť viac o povinnom ručení

Poistenie pre prípad, že spôsobíte nehodu. Zistite, aké sú vaše povinnosti a ako si nastaviť poistenie zodpovednosti za škodu, aby ste sa uistili, že vám skutočne kryje chrbát.

Viac o PZP

Chcem vedieť viac o havarijnom poistení

Nebezpečenstvo číha na každom kilometri, a to nielen v prípade nehody. Chráňte svojho štvorkolesového miláčika, aby ste nemuseli platiť za opravy z vlastného vrecka.

Viac o havarijnom poistení

Riešim nové auto a chcem poradiť

Odteraz môžete svoje vozidlo bez obáv kúpiť, predať, zaregistrovať alebo zošrotovať! Získajte informácie o legislatíve, poistení a financovaní.

Viac

Chcem vypovedať poistnú zmluvu

Potrebujete rýchlo a jednoducho vytvoriť výpoveď poviného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia? Vyskúšajte náš generátor výpovedí poistných zmlúv.

Generátor výpovede