Porovnanie povinného zmluvného poistenia

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Aké informácie sú dôležité pre porovnanie PZP?

Najvýhodnejšie PZP si môžete pre seba vybrať prostredníctvom online porovnania, ktoré v sebe spája viacero výhod. Sú to najmä jednoduchosť, rýchlosť a istota výberu tej najvýhodnejšej ponuky, a to priamo z pohodlia domova. Všetky informácie, ktoré potrebujete na online porovnanie PZP, nájdete v prehľadnom formulári s vysvetlivkami.

Pre naozaj objektívne porovnanie ponúk PZP od jednotlivých poisťovní je nutné, aby ste všetky informácie do formulárov vypĺňali úplne a správne. Preto je vždy najlepšie, ak čerpáte informácie priamo z malého alebo veľkého technického preukazu. Ak tieto údaje nemáte práve po ruke, môžete urobiť ich odhad a vytvoriť si aspoň orientačné porovnanie cien jednotlivých PZP.

Okrem základných údajov ohľadom typu vozidla a jeho technických špecifikácií sú však pri online vypĺňaní formulára dôležité aj doplnkové informácie, ktoré vám cenu PZP upresnia. Ide napríklad o uplatnenie rôznych bonusov a malusov (nehody v minulosti). Na základe bonusov si môžete zlacniť poistku aj o viac ako polovicu. V prípade, že nepoznáte výšku svojich bonusov, dokážeme ich overiť v registri za vás.

Páči sa vám niektorá ponuka na PZP vozidla v kalkulačke? Ak ste si už vybrali, je tu možnosť okamžitého dojednania PZP. Budete potrebovať iba svoje osobné údaje, e-mail a telefón. Súhlas s uzavretím zmluvy následne potvrdíte zaplatením autopoistenia – od toho okamihu ste už poistení.

V akých prípadoch je dôležité porovnanie PZP?

Priemerná cena PZP sa pri osobných vozidlách môže pohybovať od 60 do 300 eur ročne. Ako môžete vidieť, rozdiely v cenách sú veľké. Poisťovne navyše ceny poistného priebežne upravujú, prípadne poistenie rozširujú o nové pripoistenia. Z uvedených dôvodov je vhodné ponuky PZP porovnávať pravidelne, a to najmä v období, keď vám končí výročie poistky.

Ďalšie prípady, kedy sa oplatí urobiť si online porovnanie PZP, sú nasledovné:

 • zakúpenie a prihlásenie vozidla,
 • prepis vozidla,
 • úraz posádky,
 • prihlásenie vozidla zo zahraničia,
 • zmena poistovne pzp.

Ako funguje porovnanie PZP?

Online porovnanie PZP poskytuje výhodu v tom, že už nie ste odkázaní jednotlivo prechádzať ponuky niekoľkých poisťovní alebo dokonca obchádzať ich pobočky osobne. Stačí vám vyplniť krátky formulár a na základe vašich údajov vám nájdeme najlacnejšie PZP. A to presne na mieru k vášmu vozidlu.

Porovnávač PZP porovnáva ponuky od niekoľkých poisťovní zároveň, pričom po zadaní potrebných údajov do formulára vám jednotlivé ponuky poisťovní zoradí v prehľadnej tabuľke.

Pre vaše pohodlie vám dokonca kalkulačka dané ponuky poisťovní zoradí od najnižšej ceny. Jednoduchú prácu s výsledkami vám zaručuje aj podrobné filtrovanie výsledkov. Napríklad si môžete navoliť výšku krytia či frekvenciu platby povinného ručenia. K dispozícii máte tiež celý rad pripoistení. Aktualizácia cien v tabuľke vám prebehne okamžite a podľa toho, aké parametre si zaškrtnete.

Čo ovplyvňuje cenu PZP?

Cena PZP nie je pevne stanovená a môže sa meniť. Vypočítava sa individuálne podľa jednotlivých výpočtových faktorov, z ktorých dôležité sú nasledovné:

 • vek držiteľa vozidla – čím vyšší vek vodiča (viac skúseností so šoférovaním), tým je cena PZP nižšia,
 • miesto bydliska – bývanie v meste znamená vyššie PZP,
 • výkon a objem motora – čím vyšší výkon a objem motora, tým je cena PZP vyššia,
 • hmotnosť vozidla - čím vyššia hmotnosť vozidla, tým je cena PZP vyššia,
 • rok výroby vozidla - vyšší vek vozidla znamená nižšiu cenu poistky.

Pri porovnávaní PZP zaváži aj to, či ste mali v minulosti nehodu. Škodoví vodiči si priplatia viac. Ak ste ale za posledné roky nemali žiadnu nehodu, v niektorých poisťovniach môžete počítať s bonusom.

Pri výpočte ceny PZP je dôležitý aj účel používania vozidla. Vo všeobecnosti sa rozdeľuje na bežnú prevádzku, vozidlo taxislužby, vozidlo autoškoly, vozidlo s právom prednostnej jazdy… Samozrejme, PZP pre vozidlá používané na inú ako bežnú prevádzku je výrazne drahšie.

V niektorých poisťovniach má vplyv na cenu PZP aj model a značka vozidla, druh paliva, hmotnosť či dátum prvej registrácie vozidla.

Ako si vybrať najlepšie PZP?

Medzi najlepšie PZP patria také, ktoré vám ponúknu aj nadštandard s možnosťou konkretizácie krytia, prípadne formy pripoistenia. Ide o výborný kompromis medzi základným PZP a havarijným poistením.

Prostredníctvom PZP porovnania získate veľmi jednoducho prehľad o danom krytí Veľmi dôležité je tiež orientovanie sa v súvislosti s rôznymi formami dodatkového pripoistenia.

Medzi najčastejšie vyhľadávané pripoistenia patria nasledovné:

 • pripoistenie čelného skla,
 • pripoistenie úrazu vodiča,
 • pripoistenie úrazu posádky,
 • pripoistenie stretu so zverou,
 • pripoistenie batožiny,
 • pripoistenie živelnej udalosti.

V prípadoch, ak jazdíte často do zahraničia alebo podnikáte dlhé pracovné jazdy, je určite na zváženie aj doplnková asistenčná služba. Ide síce o súčasť základného balíka PZP, no vo väčšine prípadov dané portfólio nepredstavuje žiadne extra služby. Preto je dôležité sa o rozšírenej ponuke asistenčnej služby podrobnejšie informovať.

Pri výbere PZP je potrebné zohľadniť aj poistné limity, ktoré sú stanovené zákonom. Určujú maximálnu sumu, ktorú vám poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti. V súčasnosti ide o:

 • 5 240 000 Eur – za škody na zdraví a pri usmrtení,
 • 1 050 000 Eur – za vecné škody, náklady na ušlý zisk a náklady na právne služby.

Avšak poisťovne môžu tieto zákonné limity poistného plnenia aj navýšiť, čo robia najmä v prípade rozšíreného krytia – napríklad formou rozšíreného balíka PZP.

Najčastejšie otázky:

Zaplatil som PZP. Som už poistený?

Akonáhle si prostredníctvom online porovnania vyberiete pre seba výhodnú ponuku PZP a zaplatíte ju (napríklad bankovým prevodom), od toho momentu ste poistení. Poisťovňa vám následne odošle zelenú kartu e-mailom, ktorú si vytlačíte. Samozrejme, domov vám príde aj poštou. Pamätajte na to, že zelenú kartu je nutné mať vždy so sebou vo vozidle. .

Viac sa o tom dočítate v našom článku: Potrebné doklady v aute.

Kedy je dôležité zvažovať limit poistného plnenia?

Pri PZP stanovuje zákon dva limity poistného plnenia – škody na zdraví (alebo usmrtení) a škody na majetku. Viaceré poisťovne však ponúkajú aj vyššie ako zákonom stanovené limity. Pokiaľ teda používate vozidlo dennodenne a na dlhé jazdy, je dôležité zistiť si limity poistného plnenia každého pripoistenia. Je to najmä z dôvodu, aby ste vedeli, aké poistné plnenie vám bude vyplatené v prípade poistnej udalosti.

Viac sa o tom dočítate v našom článku: Likvidácia poistnej udalosti.

Ako sa vypočíta cena PZP?

Poznáme 5 základných údajov, ktoré ovplyvňujú cenu PZP – výkon a objem motora vozidla, adresa trvalého bydliska, vek držiteľa vozidla, doba bezškodového priebehu. Pri výpočte PZP kalkulačka zvažuje aj prípadné bonusy či malusy, vek vozidla a účel používania. Pokiaľ sa teda vozidlo nepoužíva na bežné jazdenie, musíte počítať s vyššou poistkou.

Aké pripoistenia si môžem uzavrieť k PZP?

K základnému PZP je možné si pripoistiť rôzne doplnkové poistenia. Medzi najčastejšie patria asistenčné služby v rôznom rozsahu poistného krytia, poistenie čelného alebo všetkých skiel na vozidle, poistenie úrazu a smrti vodiča/pasažierov a poistenie stretu so zverou. Výber pripoistenia a rozsahu asistenčných služieb je najlepšie prispôsobiť účelu používania vozidla, dĺžke trás a intenzite používania vozidla. Správne zvolené pripoistenia v rámci PZP výrazne zvyšujú poistnú ochranu vášho vozidla. .

Viac sa o tom dočítate v našich článkoch: Poistenie čelného skla a Poistenie auta proti krádeži.

Ako si overím platnosť PZP?

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, overenia PZP podľa ŠPZ, je využiť aplikáciu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Zadaním EČV vášho vozidla sa dozviete, či a na ako dlho ešte bude k danému vozidlu uzatvorené PZP. Druhým rýchlym spôsobom je telefonát na infolinku svojej poisťovne, prípadne požiadajte o pomoc svojho poistného sprostredkovateľa..

Viac sa o tom dočítate v našom článku: Overenie PZP.

Ako mi na cestách môžu pomôcť asistenčné služby?

Pri PZP môžete využívať základné asistenčné služby, prípadne rozšírené asistenčné slużby. Medzi základné služby patria oprava na mieste udalosti, odťah vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií či telefonická asistencia pri nehode v zahraničí. Medzi rozšírené patria náhradné vozidlo, náklady na ubytovanie alebo na návrat do miesta bydliska, náklady na návrat po nájdené vozidlo, preprava telesných pozostatkov, odstránenie zvyškov vozidla a iné.

Porovnávame za vás:

 • Allianz Slovenská poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • AXA - povinné zmluvné poistenie
 • GENERALI - povinné zmluvné poistenie
 • genertel - povinné zmluvné poistenie
 • Groupama - povinné zmluvné poistenie
 • KOMUNÁLNA poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • Kooperativa - povinné zmluvné poistenie
 • UNION - povinné zmluvné poistenie
 • UNIQA - povinné zmluvné poistenie
 • Wüstenrot - povinné zmluvné poistenie