Generali – Povinné zmluvné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Generali - Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Generali ponúka svojim klientom možnosť nielen splniť zákonnú povinnosť, ale aj ochrániť svoje auto prostredníctvom PZP. Ponúka viacero balíkov poistenia, z ktorých si môžu klienti vybrať podľa svojich potrieb.

Generali PZP zahrňuje jednorazovú platbu, široký rozsah krytia, krytie vybraných škôd na vozidle v balíkoch L a XL, možnosť dojednať špeciálne pripoistenia čelného skla a krádeže, a rýchlu a spoľahlivú likvidáciu. Škody spôsobené z PZP na motorových vozidlách sú hradené bez odpočtu amortizácie, a je možné hlásiť poistnú udalosť online, telefonicky, poštou alebo osobne. Asistenčné služby sú dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Varianty poistenia:

Generali ponúka tri varianty poistenia: M, L a XL, ktoré sa líšia limitom poistného plnenia pre škody na zdraví a materiálnu škodu, a rozsahom asistenčných služieb a ďalších rizík krytých poistením​.

Asistenčné služby k poisteniu

Asistenčné služby zahŕňajú dočerpanie paliva, odtiahnutie nepojazdného vozidla, náhradnú dopravu, výmenu pneumatiky, ubytovanie, otvorenie "zabuchnutého" auta a právne poradenstvo. Kontakt na asistenčné služby je zo Slovenska 0800 121 122 a zo zahraničia + 421 2 58 57 22 66​.

Špeciálne pripoistenia k balíčkom

Medzi špeciálne pripoistenia patria poistenie čelného skla, ktoré kryje poškodenia v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo odleteného kameňa, a poistenie proti krádeži celého vozidla alebo jeho časti​.


Výpoveď povinného zmluvného poistenia Generali

Páči sa vám ponuka povinného zmluvného poistenia od poisťovne Generali? Ak máte v súčasnosti uzatvorené iné poistenie vozidla, musíte ho najprv vypovedať u svojej súčasnej poisťovne. Zistite, ako vypovedať povinné zmluvné poistenie. Potom si môžete uzatvoriť novú poistnú zmluvu.


Na druhej strane, ak chcete zrušiť poistenie vozidla v Generali, bude pre vás užitočné vedieť, ako podať výpoveď povinného zmluvného poistenia v Generali.


Kontakt:

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
volania zo Slovenska: 0800 121 122
volania zo zahraničia: +421 2 58 57 22 66