Generali – Povinné zmluvné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Generali - Povinné zmluvné poistenie (PZP)

K dispozícii sú tri rôzne dimenzované balíky s rôznym rozsahom krytia a možnosťou pripoistení. PZP od Generali zohľadňuje aj bezškodový priebeh. Škody sú hradené bez odpočtu amortizácie. Široký výber asistenčných služieb je k dispozícii nonstop.

PZP sa môže podľa rozsahu balíka vzťahovať na úraz dopravovaných osôb, prírodné živly a hlodavce, stret so zverou, výtlky, pneumatiky, asistenčné služby.

Špeciálne pripoistenia k balíčkom

  • poškodenie čelného skla v prípade havárie, živelnej udalosti vandalizmu, odleteného kamenia
  • krádež celého vozidla alebo jeho časti

Kontakt:

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
volania zo Slovenska: 0800 121 122
volania zo zahraničia: +421 2 58 57 22 66