AXA – Povinné zmluvné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

AXA - Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Cena PZP sa odvíja od výkonu i objemu motora. Asistenčné služby sú k dispozícii 24 hodín denne, zadarmo. Nielen vtedy, ak dôjde k poistnej udalosti. K dispozícii je aj spravodlivý systém zliav za bezškodový priebeh, široká škála ďalších zliav a bonusov. K dispozícii je PZP osobných a ľahkých úžitkových vozidiel do 3,5 tony s maximálnym počtom sedadiel 9. Poistenie prívesných vozíkov do hmotnosti 750 kg, vrátane obytných. Dva základné varianty limitu plnenia, uzatvoriteľné samostatne bez automaticky pridaných pripoistení. Alebo dva rozšírené balíčky poistenia s rôznymi pripoisteniami. Spolu s PZP je možné súčasne uzatvoriť aj úrazové poistenie poistníka.

PZP sa vzťahuje na

 • ujmy vzniknuté ublížením na zdraví alebo usmrtením
 • škody na majetku poškodených osôb
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením v súvislosti s uplatňovaním vyššie uvedených nárokov
 • ušlý zisk

PZP sa vzťahuje na poistné udalosti na území Slovenskej republiky, členských štátov Európskej únie. A aj štátov, s ktorými má Slovenská kancelária poisťovateľov dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nároku na škody.

Možnosti pripoistenia

 • úrazové
 • náhradného vozidla
 • batožiny
 • skiel
 • poškodenia a stretu so zverou
 • živelné
 • odcudzenia a vandalizmu
 • asistencie MAX

Kontakt:

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6
812 64 Bratislava
AXA linka: 02 2929 2929
zo zahraničia +421 2 2929 2929