Pri povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu ponúka každá poisťovňa inú úroveň poistného krytia, asistenčné služby alebo doplnkové poistenie. Cena poistenia vozidla sa tiež líši. Overte si podrobnosti o povinnom poistení zodpovednosti vo vybranej poisťovni. Kliknite na názov poisťovne, ktorej ponuku povinného zmluvného poistenia chcete zobraziť.