Kooperativa – Povinné zmluvné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Kooperativa - povinné zmluvné poistenie

Kooperativa PZP patrí medzi najpopulárnejšie a najspoľahlivejšie poistenia pre motoristov na Slovensku.

Varianty povinného ručenia od Kooperativy

Táto poisťovňa ponúka svojim klientom dve rôzne varianty krytia: PZP Partner a PZP Europartner. S týmito variantmi získavajú klienti poistné krytie s rôznymi výškami poistných limitov.

Kooperativa PZP Partner je základným variantom poistenia, ktorý pokrýva limity poistného plnenia podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení. Pre škody na zdraví a náhrady dávok je to vo výške 5,24 mil. EUR a pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk vo výške 1,05 mil. EUR. Tento variant je pre väčšinu motoristov dostačujúci a zabezpečí im potrebnú ochranu.

Kooperativa PZP Europartner poskytuje klientom vyššie limity poistného plnenia. Pre škody na zdraví a náhrady dávok je to vo výške 5,24 mil. EUR a pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk vo výške 2,05 mil. EUR. Ak si chcete byť istí, že máte dostatočné poistné krytie, môže byť tento variant pre vás lepšou voľbou.

VARIANT Kooperativa Partner Kooperativa Europartner
Škoda na zdraví 5,24 mil. EUR 5,24 mil. EUR
Škoda na majetku 1,05 mil. EUR 2,05 mil. EUR
Asistenčné služby ANO ANO
Úraz vodiča a posádky ANO ANO
Zrážka so zverou ANO ANO
Živelná udalosť ANO ANO

Poisťovňa Kooperativa poskytuje pri PZP rôzne služby navyše, vrátane asistenčných služieb k vozidlu, úrazového poistenia vodiča a osôb prepravovaných vo vozidle, poistenia batožiny a poistenia živelných rizík. Zdravotne ťažko postihnuté osoby majú nárok na špeciálnu zľavu na poistnom.

Asistenčné služby Kooperativa PZP

Súčasťou Kooperativa PZP online je aj niekoľko dôležitých asistenčných služieb. Klienti tejto poisťovne majú k dispozícii asistenčné služby k vozidlu, ktoré im umožnia zabezpečiť si pomoc pri poruche či nehode na ceste. Tieto služby sú k dispozícii 24 hodín denne a sú poskytované na telefónnom čísle 18 118, zo zahraničia +421 2 6353 2236.

Poistné podmienky a ďalšie užitočné dokumenty

Kontakt:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1
Infolinka: 0800 120 000
Zo zahraničia: +421 2 5729 9684