Kooperativa – Havarijné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Havarijné poistenie Auto komplet od Kooperativy

Služba Auto komplet chráni záujmy rodín a podnikateľov, pre ktorých je auto dôležitou súčasťou existencie. Poškodené vozidlo neschopné pohybu môže značne ovplyvniť život fyzických osôb.

K ujme na vozidle môže dôjsť viacerými cestami. Ani v jednom prípade nemusí majiteľ vozidla priamo participovať. Vozidlo môžu poškodiť výtržníci, zlodej, živly a mnohé iné. Na výber je spoluúčasť:

  • 5 % min. 70 €
  • 5 % min. 150 €
  • 5 % min. 300 €

Fixná spoluúčasť je 150 €. Pri totálnej škode uhradí KOOPERATIVA až 100 % nákladov. K dispozícii sú aj balíky Basic, Optimum a GAP.

Pripoistenie Auto komplet

Basic: Poistená je batožina, prepravované osoby a pneumatiky. Poistenie sa vzťahuje aj na zámenu paliva na čerpacej stanici.

Optimum: Havarijné poistenie Optimum sa vzťahuje na všetky výhody z balíka Basic. V zábere má však ešte oveľa viac. Vzťahuje sa aj na poškodené čelné sklo a na zapožičané vozidlo. Pokrýva škody po polepe alebo teroristickom útoku.

Kontakt:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1
  Infolinka: 0800 120 000
Zo zahraničia: +421 2 5729 9684