Union – Havarijné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Havarijné poistenie auta od Union

Havarijné poistenie chráni vás i vaše vozidlo pri havárii. Nezáleží na tom, či havarujete do iného auta alebo do nehybnej prekážky. Uplatňuje sa aj na stret s divou zverou a drobné poškodenia spôsobené hlodavcami. Maximálnu výšku poistnej ochrany predstavuje hodnota, ktorú malo auto v čase poistnej udalosti. Na plnení škodovej udalosti sa klient podieľa samostatne stanovenou sumou.

Za poistenie je možné platiť v mesačných intervaloch. Union zabezpečí, že obhliadka vozidla prebehne vo vami zvolenom okrese. Zmluvu môžete kedykoľvek zrušiť podľa vlastnej vôle. Poistenie proti havárii a vandalizmu je možné uzavrieť až po dôkladnej prehliadke vozidla.

Pripoistenia

Pripoistenie skla: Pripoistenie skla sa vzťahuje na Havarijné poistenie a dojednáva sa so spoluúčasťou 10 %. Poistené auto nesmie byť staršie ako 12 rokov, inak pripoistenie nie je možné uzavrieť.

Zver: Pripoistenie na zver sa týka havarijného poistenia. Výška poistného plnenia je maximálne 2 500 eur. Pripoistenie platí na celom území Slovenska.

Batožina: Pokryje škody vzniknuté pri strate alebo odcudzení batožiny. Je to pripoistenie vzťahujúce sa na havarijné poistenie.

Úraz: Havarijné poistenie auta ponúka pripoistenie proti úrazu. Pri smrti vodiča alebo trvalých následkoch zranení Union zaplatí 10 000 eur. Tento druh pripoistenia platí na celom geografickom území Európy.

Kontakt:

Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
Infolinka: 0850 111 211
Zo zahraničia: +421 2 2081 1811