Allianz – Havarijné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Havarijné poistenie od Allianz

Allianz je jednou z popredných poisťovní na Slovensku, ktorá ponúka širokú škálu poistných produktov vrátane havarijného poistenia. Havaríjne poistenie je určené na ochranu vášho vozidla a pokrýva škody, ktoré môžu nastať v dôsledku dopravnej nehody, prírodných živlov, krádeže alebo iných nepredvídateľných udalostí.

Komplexné havarijné poistenie Moje auto KASKO je určené pre vozidlá nad 3500 kg. V štyroch moduloch poistenia je možné poistiť nové, jazdené, firemné, súkromné, osobné, dodávkové, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy návesy a ostatné kategórie vozidiel.

Allianz ponúka havarijné poistenie ako súčasť balíčka poistenia MOJE AUTO. V rámci tohto balíčka môžete zvoliť balíček MAX, ktorý kombinuje povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie do jednej zmluvy. Toto spojenie prináša viacero výhod, ako je jednoduchšia správa, jedna platba a komplexná ochrana vášho vozidla.

COMFORT PLUS EXTRA MAX
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
PRÁVNA POMOC
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÉ)
ÚRAZOVÉ POISTENIE (ZÁKLADNÉ)
ŽIVEL
POŽIAR, EXPLÓZIA, IMPLÓZIA
POŠKODENIE ZVIERAŤOM
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ)
ÚRAZOVÉ POISTENIE (ROZŠÍRENÉ)
ODCUDZENIE
VANDALIZMUS
ROZBITIE SKLA
HAVÁRIA
FINANČNÁ STRATA

Podľa rozsahu modulu môže pokrývať

 • haváriu v plnom rozsahu
 • opravu čelného skla
 • odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • vandalizmus
 • živelnú udalosť
 • škody spôsobené hlodavcami

Pripoistenia

 • zrážka vozidla so zvieraťom
 • čelné sklo
 • finančná strata
 • náhradné vozidlo
 • úrazové pripoistenie osôb vo vozidle
 • nadštandardná výbava vozidla
 • pripoistenie pri pracovnej činnosti vozidla

Kontakt:

Ústredie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800 122 222
Zo zahraničia: +421.2.496 15 677