Allianz – Havarijné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Havarijné poistenie od Allianz

Komplexné havarijné poistenie Moje auto KASKO je určené pre vozidlá nad 3500 kg. V štyroch moduloch poistenia je možné poistiť nové, jazdené, firemné, súkromné, osobné, dodávkové, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy návesy a ostatné kategórie vozidiel.

Podľa rozsahu modulu môže pokrývať

 • haváriu v plnom rozsahu
 • opravu čelného skla
 • odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • vandalizmus
 • živelnú udalosť
 • škody spôsobené hlodavcami

Pripoistenia

 • zrážka vozidla so zvieraťom
 • čelné sklo
 • finančná strata
 • náhradné vozidlo
 • úrazové pripoistenie osôb vo vozidle
 • nadštandardná výbava vozidla
 • pripoistenie pri pracovnej činnosti vozidla

Kontakt:

Ústredie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800 122 222
Zo zahraničia: +421.2.496 15 677