Allianz – Povinné zmluvné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Allianz - Povinné zmluvné poistenie

V Allianz – Slovenskej poisťovni PZP zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla zohľadňuje požiadavky klientov. Výšku poistného určujú viaceré parametre. Konečná suma poistného sa dá znížiť prostredníctvom systému zliav a výhod. Moduly PZP sú ušité na mieru pre všetky kategórie vodičov.

Pre vozidlá do 3500 kg je určený produkt MOJE AUTO – komplexné poistenie motorových vozidiel. PZP je neoddeliteľnou súčasťou všetkých balíkov, rovnako aj havarijné poistenie a viaceré možnosti ďalších poistení a pripoistení. Komplexný produkt ponúka možnosť výberu zo 4 balíkov krytia a 2 spoluúčastí.

V rámci produktu sa dá poistiť

 • zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou poisteného vozidla
 • vozidlo uvedené v poistnej zmluve a:
  • doplnkovú výbavu vozidla
  • dodatočnú audio výbavu
  • batožinu prevážanú v osobných vozidlách, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve
 • vodiča a osoby prepravované v poistenom vozidle
 • právnu pomoc
 • finančnú stratu
 • asistenčné služby

PZP sa vzťahuje na

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • ušlý zisk
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov

PZP poskytuje poistnú ochranu podľa vybraného limitu poistného plnenia do výšky

 • 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť alebo
 • 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť

Kontakt:

Ústredie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800 122 222
Zo zahraničia: +421.2.496 15 677