Allianz – Povinné zmluvné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Allianz - Povinné zmluvné poistenie

V Allianz – Slovenskej poisťovni PZP zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla zohľadňuje požiadavky klientov. Výšku poistného určujú viaceré parametre. Konečná suma poistného sa dá znížiť prostredníctvom systému zliav a výhod. Moduly PZP sú ušité na mieru pre všetky kategórie vodičov.

Povinné zmluvné poistenie od Alianz zhrnutie:

 • štyri rôzne balíky krytia
 • poistný limit až 5,24 mil. EUR
 • základné asistenčné služby zadarmo
 • základné úrazové poistenie v cene

MOJE AUTO - poistenie motorových vozidiel

Pre vozidlá do 3500 kg je určený produkt MOJE AUTO – komplexné poistenie motorových vozidiel. PZP je neoddeliteľnou súčasťou všetkých balíkov, rovnako aj havarijné poistenie a viaceré možnosti ďalších poistení a pripoistení. Komplexný produkt ponúka možnosť výberu zo 4 balíkov krytia a 2 spoluúčastí.

COMFORT PLUS EXTRA MAX
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
PRÁVNA POMOC
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÉ)
ÚRAZOVÉ POISTENIE (ZÁKLADNÉ)
ŽIVEL
POŽIAR, EXPLÓZIA, IMPLÓZIA
POŠKODENIE ZVIERAŤOM
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ)
ÚRAZOVÉ POISTENIE (ROZŠÍRENÉ)
ODCUDZENIE
VANDALIZMUS
ROZBITIE SKLA
HAVÁRIA
FINANČNÁ STRATA

V rámci produktu sa dá poistiť

 • zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou poisteného vozidla
 • vozidlo uvedené v poistnej zmluve a:
  • doplnkovú výbavu vozidla
  • dodatočnú audio výbavu
  • batožinu prevážanú v osobných vozidlách, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve
 • vodiča a osoby prepravované v poistenom vozidle
 • právnu pomoc
 • finančnú stratu
 • asistenčné služby

PZP sa vzťahuje na

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • ušlý zisk
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov

PZP poskytuje poistnú ochranu podľa vybraného limitu poistného plnenia do výšky

 • 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť alebo
 • 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť

Výpoveď povinného zmluvného poistenia Allianz

Páči sa vám ponuka povinného zmluvného poistenia od poisťovne Allianz? Ak máte v súčasnosti uzatvorené iné poistenie vozidla, musíte ho najprv vypovedať u svojej súčasnej poisťovne. Zistite, ako vypovedať povinné zmluvné poistenie. Potom si môžete uzatvoriť novú poistnú zmluvu.


Na druhej strane, ak chcete zrušiť poistenie vozidla v Allianz, bude pre vás užitočné vedieť, ako podať výpoveď povinného zmluvného poistenia v Allianz.


Poistné podmienky a ďalšie užitočné dokumenty


Kontakt:

Ústredie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800 122 222
Zo zahraničia: +421.2.496 15 677