Viete, čo patrí medzi najčastejšie škodové udalosti na motorovom vozidle? Pokiaľ ste tipovali poškodenie čelného skla, máte pravdu. Kamienku vymrštenému spod kolesa okoloidúcich aút sa prakticky nedá vyhnúť. Pokiaľ ste si ale mysleli, že škoda sa vám automaticky preplatí z PZP vinníka, ste na omyle. V článku si povieme o tom, ako riešiť tento problém.

Prečo je dôležité poistenie čelného skla?

V rámci rôznych možností pripoistenia k PZP a havarijnému poisteniu auta je poistenie čelného skla často podceňované. Ide pritom o jednu z najčastejších škodových udalostí. Mnohí motoristi túto časť vozidla pri poistení nezohľadňujú a začnú nad ňou zvažovať až vtedy, keď im kamienok z cudzieho vozidla poškodí čelné sklo. To už je ale neskoro. Oprava ide z vášho vrecka.

Ak si hovoríte, že škoda na skle nie je veľká a nebráni vám to v jazde, určite sa neradujte. S veľkou pravdepodobnosťou s tým neprejdete stanicou technickej kontroly (STK). V horšom prípade na vás čaká pokuta alebo odobratie technického preukazu.

V rámci legislatívneho rozhodnutia je možné škodu na čelnom skle uhradiť zo zákonného poistenia toho, kto vám ju spôsobil. Problém je však v tom, že pokiaľ sa vinník neprizná a nie je známy, takéto dokazovanie je veľmi zložité.

Za akých podmienok poisťovňa preplatí škodu na čelnom skle?

Poisťovne majú zo zákona povinnosť uhradiť škodu na čelnom skle z PZP vinníka. Avšak platí to len v prípade, keď je vinník nehody známy a keď poisťovni dokážete, že sa škodová udalosť stala spôsobom, ktorý obaja účastníci nehody opisujú. Bremeno dokazovania je pritom na strane poškodeného. Viac sa o tom dočítate v našom článku Likvidácia poistnej udalosti.

TIP

Pri dokazovaní nehody je veľmi užitočným pomocníkom kamera zabudovaná vo vozidle, ktorej záznam o nehode obstojí aj pred súdom.

Najvýhodnejším riešením v tejto situácii je teda pripoistenie čelného skla, ktoré ponúkajú poisťovne k PZP, prípadne k havarijnému poisteniu. Z neho sa bude poškodené čelné sklo preplácať vždy, a to nezávisle na tom, či je vinník nehody známy, alebo nie. Poisťovne ponúkajú aj možnosť poistenia všetkých sklenených výplní vozidla. Predmetom poistenia sú pritom náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla.

Poistenie čelného skla sa v rámci PZP vzťahuje na poškodenie/zničenie skla náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou. V závislosti od poisťovne to môže byť najčastejšie v dôsledku:

  • nehody, 
  • živelnej udalosti, 
  • pokusu o krádež,
  • vandalizmu, 
  • neoprávneného používania auta, 
  • stretu so zverou.

Takéto poistenie sa netýka nálepiek STK a emisnej kontroly, kontroly originality, spätných zrkadiel, navigácie a všetkých zariadení, ktoré sú vo vozidle pripevnené k čelnému sklu. Poistenie sa tiež netýka nepriamych nákladov – nemožnosť používania auta, ušlý zisk…

Výhody pripoistenia čelného skla

Výhodou všetkých pripoistení v rámci PZP je výrazne nižšie poistné ako pri havarijnom poistení. Dôvod je najmä ten, že jednotlivé pripoistenia majú nižšie limity krytia a sú zamerané iba na určité riziko.

V praxi to znamená, že kým za havarijné poistenie zaplatíte ročne aj niekoľko stoviek eur, pripoistenie čelného skla na sumu do 500 eur vás vyjde približne 50 eur za rok.

Zároveň vám odpadá bremeno dokazovania spôsobu, ako ku poškodeniu čelného skla došlo. Nemusíte sa tak spoliehať iba na PZP vinníka, pri ktorom vám poistné plnenie nemusí byť priznané ani vtedy, keď sa vinník k nehode prizná.

Koľko zaplatíte za pripoistenie čelného skla?

Poisťovne dávajú pri PZP možnosť vybrať si výšku poistného krytia pre čelné sklo. Cena tohto pripoistenia je preto rôzna – odvíja sa od zvolenej poistnej sumy.

Poistenie čelného skla je výhodné uzatvoriť online, a to v rámci PZP online kalkulačky. Samotný výpočet je veľmi rýchly a jednoduchý. Kalkulačka vám výsledky ponúk pre výber PZP už aj s pripoistením čelného skla zobrazí na jednom mieste a zoradí od najlacnejšieho až po najdrahšie.

Vedeli ste, že…

…niektoré poisťovne poskytujú pripoistenie čelného skla iba so spoluúčasťou? Suma, ktorú treba doplatiť, sa odvíja od podmienok v zmluve. Väčšinou ide o hodnotu 5 až 15 %. Pri online porovnaní PZP preto nezabudnite ani na túto maličkosť.

Čo robiť s poškodeným čelným sklom?

Podľa vyhlášky o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách platí, že vozidlo nie je technicky spôsobilé jazdy v prípade, že:

  • v zóne čistenia stieračmi čelného skla stieračom bezprostredne pred vodičom sa nachádza poškodenie akéhokoľvek typu väčšie ako 20 mm,
  • v zóne čistenia stieračmi čelného skla inej ako v bode 1 sa nachádza viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu veľkosti od 20 mm do 50 mm alebo jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 mm.

V prípade praskliny čelného skla, ktorá sa nenachádza v oblasti zorného poľa vodiča, sa odporúča prasklinu prelepiť priehľadnou lepiacou páskou – zabránite tým jej zväčšovaniu. Čím skôr je však potrebné ísť s vozidlom priamo do autorizovaného servisu, kde vám čelné sklo opravia alebo rovno vymenia. Následne je potrebné poškodené čelné sklo nahlásiť aj poisťovni ako poistnú udalosť.

Pokiaľ sa prasklina nachádza v zornom poli vodiča, čelné sklo je potrebné vymeniť. Zorným poľom vodiča sa pritom myslí obdĺžnik, ktorého spodná strana sa nachádza približne 30 centimetrov od spodnej časti skla a horná 30 cm od hornej časti skla. Pravá bočná strana zase leží 15 cm od stredu skla.

Autor

Napište komentář