Po dopravnej nehode v rámci uzatvoreného PZP alebo havarijného poistenia prichádza na rad likvidácia poistnej udalosti. Ide o potrebný krok na to, aby poisťovňa vyplatila náhradu škody. Čo všetko treba robiť po nehode a ako sa postupuje pri likvidácii poistnej udalosti si povieme v našom článku.

Ako postupovať po dopravnej nehode?

Po poskytnutí prvej pomoci a kontaktovaní záchrannej služby je dôležité zabezpečiť a vyznačiť havarované vozidlá tak, aby neohrozovali ďalších účastníkov cestnej premávky. Ďalším nutným krokom je rozhodnutie, či zavoláte k nehode aj políciu.

Políciu musíte k nehode volať najmä v nasledovných prípadoch:

 • zranenie alebo usmrtenie osoby,
 • poškodenie majetku štátu (napríklad verejné osvetlenie, značky, obecný majetok…),
 • poškodenie majetku tretej strany (napríklad poškodenie zaparkovaného auta),
 • účastníci nehody sa nevedia dohodnúť, kto nehodu zavinil alebo vinník nechce priznať svoju vinu,
 • nevie sa určiť priebeh nehody,
 • škoda na vozidlách je vyššia ako 3990 eur,
 • účastník nehody z miesta nehody ušiel,
 • únik nebezpečných látok,
 • alkohol alebo návyková látka za volantom,
 • nehoda v zahraničí,
 • zrazenie divej zveri – zver nikdy nenakladajte do auta, pretože by sa to považovalo za pytliactvo. Následne si vďaka policajnému záznamu môžete nárokovať náhradu škody v rámci pripoistenia stretu so zverou.

Lepším prípadom je, ak škoda pri nehode nie je veľká a s druhým účastníkom nehody sa viete dohodnúť – bez problémov vypíšete a podpíšete Záznam o nehode. Pokiaľ si ale nebudete istý, či volať políciu, alebo nie, je tu ešte záchrana v podobe asistenčnej služby, ktorá vám pomôže rozhodnúť sa a poradí, ako postupovať ďalej.

Pamätajte tiež na to, že pri privolaní polície k dopravnej nehode alebo k škodovej udalosti nevyjde vinník nehody bez pokuty. Avšak políciu odporúčame volať aj k menším nehodám (škoda nižšia ako 3990 eur), a to z dôvodu, že budete mať dôkaz o tom, že ste volali políciu, ak by náhodou poisťovňa chcela v sporných prípadoch krátiť poistné plnenie (napríklad z dôvodu nekontaktovania polície).

TIP

Záchrannú službu pre zranené osoby či v prípade hrozby znečistenia životného prostredia môžete kontaktovať prostredníctvom jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému na čísle 112.

Ako zdokumentovať nehodu?

Dopravná nehoda je veľmi stresujúca záležitosť aj vtedy, keď sa nikomu nič nestalo. Musíte preto postupovať racionálne a s chladnou hlavou. Pre zjednodušenie vám prinášame stručný návod, ako postupovať pri dokumentovaní nehody:

 • Nehodu si nafoťte. Dôležité je najmä postavenie vozidiel po nehode a vzniknuté škody na vozidle. Samozrejme, pomôže aj nafotenie jednotlivých miest z viacerých uhlov.
 • Určte vinníka nehody a overte si jeho totožnosť (zapíšte si jeho meno, rodné číslo a číslo OP). Následne si vypýtajte aj údaje o PZP, aby ste si z jeho poistky mohli uplatniť nárok na náhradu škody.
 • Spoločne vyplňte a podpíšte dokument „Záznam o dopravnej nehode“.
 • Dôležité je pamätať najmä na to, že vinník musí byť jednoznačne určený a musí svoju vinu aj uznať, inak vám poisťovňa škodu neuhradí. Žiadne pochybnosti tu preto nemajú miesto. Akonáhle niekto začne slovami: „neviem, nie som si istý, ako to bolo, to nie je jednoznačné, mohlo to byť aj inak…”, vždy volajte políciu, ktorá vinníka spoľahlivo určí.
 • Poistnú udalosť nahláste poisťovni alebo kontaktujte asistenčné služby.

Nahlásenie dopravnej nehody poisťovni

Pamätajte aj na potrebu dodržania lehoty na nahlásenie poistnej udalosti. Ak sa totiž nehoda stala na území Slovenska, musíte ju poisťovni nahlásiť do 15 dní odo dňa, kedy k nej došlo. Nehodu v zahraničí môžete oznámiť do 30 dní.

Môžete tak urobiť rôznymi spôsobmi – telefonicky, e-mailom, poštou či osobne na pobočke.

S povereným pracovníkom poisťovne si musíte dohodnúť aj termín a miesto obhliadky poškodeného vozidla. Pri obhliadke s ním spíšete zápis o poškodení a stanoví sa aj spôsob likvidácie poistnej udalosti.

Vedeli ste, že…

…ak sa v servise ukáže, že rozsah poškodenia je väčší, ako sa pôvodne myslelo, musíte danú skutočnosť ihneď nahlásiť zástupcovi poisťovne, ktorý vykonával obhliadku? Samozrejme, problémovú servisovanú časť si predtým dobre nafoťte.

Poistné plnenie

Na základe všetkých dokumentov ohľadom poistnej udalosti vám poisťovňa vypočíta výšku poistného plnenia. Avšak stanovená suma vám bude zaslaná na účet až po skončení šetrenia poistnej udalosti. Prečítajte si viac o téme ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti

Ak vám teda budú chýbať peniaze na opravu vozidla, je tu ešte riešenie vo forme vystaveného krycieho listu od poisťovne. Na základe tohto dokumentu si bude úhradu nákladov v servise hradiť poisťovňa. Samozrejme, väčšinou vám poisťovňa odporučí aj svoj zmluvný servis, kde sa bude vaše vozidlo opravovať.

Dôležité je pamätať aj na výluky z poistného plnenia, ktoré môžu nastať napríklad pri už zmienenom nezavolaní polície, požití alkoholických nápojov či pri hrubom porušení dopravných predpisov.