Výluky poistenia PZP. Teda situácie, kedy poisťovňa nemusí hradiť spôsobenú škodu. Bývajú uvedené v zmluve. Aj napriek tomu o nich veľa ľudí nevie alebo na ne zabudnú. Aj preto sme pripravili tento článok.

Povinné zmluvné poistenie je užitočná vec. V prípade škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, ktorú spôsobíte, vám dokáže ušetriť kopec starostí. A samozrejme aj peňazí. Nejde však o dokonalé riešenie, na ktoré sa dá vždy spoľahnúť. Existujú totiž výluky poistenia PZP.

Čo znamená výluka povinného zmluvného poistenia?

Tieto situácie a okolnosti si určuje každá poisťovňa sama. Uvedené by mali byť vo všeobecných alebo osobitných podmienkach povinného zmluvného poistenia. Dané výluky by teda mali byť dohľadateľné na webstránke danej poisťovne a určite by sa mali nachádzať v zmluve, ktorú uzatvárate s poisťovňou.

A prečo vlastne výluky v PZP existujú? Dôvod je jednoduchý. Týmto krokom sa snažia poisťovne chrániť pred neštandardnými situáciami a poistnými podvodmi.

Aké výluky v PZP poznáme?

Spomínali sme, že každá poisťovňa si výluky z PZP určuje sama. Žiadna z nich však nevymýšľa koleso, takže v zásade majú situácie a okolnosti, kedy výluka nastane, rovnaké. Zvyčajne sú to tieto momenty:

  • Porušenie povinností vodiča
  • Vlastné škody
  • Osobitné výluky
  • Škody na veciach, ktoré poistený používa alebo ovláda

Z daného popisu zrejme nebude hneď jasné, o aké situácie ide. Poďme sa na všetky body pozrieť ešte raz a podrobnejšie.

Porušenie povinností vodiča

Ide o jednu z najčastejších príčin výluk v PZP. Opäť však záleží od konkrétnej poisťovne, ktoré porušenia do zmluvy uvedie. Medzi časté priestupky patrí napríklad vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a iných návykových a omamných látok

Rovnako negatívne  poisťovňa berie situáciu, kedy sa vodič odmietne podrobiť dychovej skúške (alebo následnému vyšetreniu na užívanie alkoholu alebo iných omamných látok). 
Ďalším porušením povinností vodiča je vedenie vozidla osobou, ktorá nie je držiteľom vodičského preukazu. Alebo jej bol vodičský preukaz odňatý. V týchto a im podobných situáciách poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škody spôsobené poistníkom.

Vlastné škody

Táto výluka vychádza zo samotného princípu PZP. Podľa neho slúži povinné zmluvné poistenie na náhradu škôd tretím osobám. PZP teda nie je možné uplatniť v prípade, kedy poistenec spôsobí škody na vlastnom majetku, svojej rodine alebo ďalším blízkym osobám
Ide napríklad o situáciu, kedy by ste nacúvali do auta svojej manželky. Žiaľ v tomto prípade vám poisťovňa s veľkou pravdepodobnosťou neuzná PZP a škody na oboch autách budete musieť hradiť zo svojho vrecka.

Osobitné výluky

Do tejto kategórie patria prakticky všetky momenty, kedy poisťovňa nemusí (a teda aj nechce) platiť za škody na vozidle. Nájdeme tu napríklad:

  • škody na vozidle spôsobené počas nepokojov, terorizme či vojne
  • škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním a únavou materiálu
  • škody spôsobené konštrukčnou alebo výrobnou chybou
  • škody spôsobené nesprávnou obsluhou a údržbou vozidla
  • škody na motorových vozidlách spôsobené počas pretekov akéhokoľvek druhu

Škody na veciach, ktoré poistený používa alebo ovláda

V zásade sem patria všetky veci, ktoré má poistenec požičané, prenajaté alebo v úschove. Tieto veci by mali byť poistené samostatne v rámci majetkového poistenia. Ak teda máte v aute napríklad elektrické náradie z požičovne a poškodí sa počas škodovej udalosti, poisťovňa vám škodu nepreplatí.

A čo prasknuté čelné sklo?

Prasknuté čelné sklo je starý známy problém. Žiaľ poisťovne v ňom majú celkom jasno. Pokiaľ má byť jeho oprava hradená cez PZP, musíte mať vinníka. To býva zvyčajne kameň úrazu. Prasklinu si buď včas nevšimnete alebo jednoducho nemáte priestor nato, aby ste niekoho prenasledovali a usvedčili ho z toho, že vám spôsobil škodu. 

Ak týmto problémom chcete predchádzať, máte dve možnosti. Prvou z nich je havarijné poistenie. Pri ňom nemusíte riešiť, kto vám škodu spôsobil. Alebo si pri vybavovaní nového PZP pripoistíte aj čelné sklo

Výluky v PZP vedia narobiť kopec starostí. Pred uzatvorením PZP si preto nezabudnite podriadne preštudovať zmluvné podmienky. Ide však o hraničné situácie, do ktorých sa bežný smrteľník len tak nedostane. A ak hej, tak len vlastnou vinou. Prajeme vám preto veľa kilometrov na cestách bez nehody.

Autor

Komentáře nejsou povoleny.