Výpoveď PZP Komunálna poisťovňa

Potrebujete vypovedať zmluvu o povinnom zmluvnom poistení s Komunálnou poisťovňou? Prečítajte si o možnostiach ukončenia zmluvy vrátane možnosti stiahnuť si formuláre na ukončenie zmluvy.

Potrebujete vypovedať zmluvu o povinnom zmluvnom poistení s Komunálnou poisťovňou? Prečítajte si o vašich možnostiach a stiahnite si formulár na ukončenie zmluvy. Poradíme vám tiež čo s vyplneným formulárom spraviť.

Ukončenie PZP v Komunálnej poisťovni je jednoduché. Vychádza totiž zo všeobecných pravidiel o výpovedi povinného zmluvného poistenia, o ktorom sa dočítate v našom článku. Dôležité je stihnúť podať žiadosť o ukončenie PZP včas alebo mať vhodný dôvod na ukončenie zmluvného poistenia za škodu v Komunálnej poisťovni.

Postup pri výpovedi PZP v Komunálnej poisťovni

Postup výpovede je najlepšie vykonať cez generátor výpovede. V ňom si rýchlo a jednoducho “vyklikáte” všetko potrebné.

 • Stačí zadať poisťovňu - Komunálna poisťovňa
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Evidenčné číslo vozidla

V ďalšom kroku uvediete dôvod vypovedania zmluvy. Môže ísť o:

 • Výpoveď ku koncu poistného obdobia
 • Do 2 mesiacov od uzatvorenia poistky
 • Zánik vozidla
 • Vyradenie vozidla z evidencie
 • Zmena vlastníka resp. nájomcu
 • Odcudzenie vozidla
 • Do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti

Následne určíte:

 • Typ poistníka - fyzická osoba, SZČO alebo právnická osoba
 • Vyplníte osobné údaje
 • Účet na aký má prísť preplatok (ak nejaký vznikne)

Potom môžete elektronicky nakresliť svoj podpis alebo ho pridáte až po vytlačení výpovede.

Ako doručiť výpoveď PZP do Komunálnej poisťovne?

Pri vypovedaní zmluvy PZP máte tri možnosti.

 • Vygenerovanú výpoveď pošlete emailom na info@kpas.sk
 • Alebo si ju vytlačíte a pošlete ju doporučene poštou na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

 • Poprípade ju osobne doručíte na najbližšiu pobočku poisťovne

Nezabudnite na fakt, že každé vozidlo jazdiace po cestných komunikáciách musí mať platné PZP. Preto ešte pred vypovedaním zmluvy si nezabudnite dojednať novú poistku. Najvýhodnejšiu ponuku PZP si zistíte cez náš porovnávač.