Výpoveď PZP Kooperativa

Potrebujete vypovedať zmluvu o povinnom zmluvnom poistení v Kooperative? Prečítajte si o možnostiach ukončenia zmluvy vrátane možnosti stiahnuť si formuláre na ukončenie zmluvy.

Potrebujete vypovedať zmluvu o povinnom zmluvnom poistení v Kooperative? Prečítajte si o vašich možnostiach a stiahnite si formulár na ukončenie zmluvy. Poradíme vám tiež čo s vyplneným formulárom spraviť.

Ukončenie PZP v Kooperative je jednoduché. Vychádza totiž zo všeobecných pravidiel o výpovedi povinného zmluvného poistenia, o ktorom sa dočítate v našom článku. Dôležité je stihnúť podať žiadosť o ukončenie PZP včas alebo mať vhodný dôvod na ukončenie zmluvného poistenia za škodu v poisťovni Kooperativa.

Postup pri výpovedi PZP v Kooperative

Postup výpovede je najlepšie vykonať cez generátor výpovede. V ňom si rýchlo a jednoducho “vyklikáte” všetko potrebné.

 • Stačí zadať poisťovňu - Kooperativa
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Evidenčné číslo vozidla

V ďalšom kroku uvediete dôvod vypovedania zmluvy. Môže ísť o:

 • Výpoveď ku koncu poistného obdobia
 • Do 2 mesiacov od uzatvorenia poistky
 • Zánik vozidla
 • Vyradenie vozidla z evidencie
 • Zmena vlastníka resp. nájomcu
 • Odcudzenie vozidla
 • Do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti

Následne určíte:

 • Typ poistníka - fyzická osoba, SZČO alebo právnická osoba
 • Vyplníte osobné údaje
 • Účet na aký má prísť preplatok (ak nejaký vznikne)

Potom môžete elektronicky nakresliť svoj podpis alebo ho pridáte až po vytlačení výpovede.

Ako doručiť výpoveď PZP do poisťovne Kooperativa?

Pri vypovedaní zmluvy PZP máte tri možnosti.

 • Vygenerovanú výpoveď pošlete emailom na info@koop.sk
 • Alebo si ju vytlačíte a pošlete ju doporučene poštou na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava 1

 • Poprípade ju osobne doručíte na najbližšiu pobočku poisťovne

Nezabudnite na fakt, že každé vozidlo jazdiace po cestných komunikáciách musí mať platné PZP. Preto ešte pred vypovedaním zmluvy si nezabudnite dojednať novú poistku. Najvýhodnejšiu ponuku PZP si zistíte cez náš porovnávač.