Počas jazdy s motorovým vozidlom je potrebné mať pri sebe nielen vodičský a technický preukaz, ale aj doklad o uzatvorení PZP. V opačnom prípade vám hrozí pokuta až do výšky 3320 eur. V súvislosti s dokladom o uzatvorení PZP sa však v minulosti prešlo viacerými legislatívnymi zmenami. Ako tomu bolo kedysi a ako je tomu dnes si povieme v našom článku.

História bielej a zelenej karty

V minulosti bola biela karta dokladom o poistení vozidla, ktorý sa vydával každému poistencovi. Jej zmyslom bolo potvrdenie platnosti PZP na Slovensku. Avšak za hranicami už neplatila – od toho tu bola zelená karta. Problémom ale bolo, že okolité krajiny takýto doklad nemali, preto aj na Slovensku od 1. októbra 2019 prestala biela karta platiť. Vodiči tak majú už iba jednu kartu.

V minulosti však fungovanie bielej a zelenej karty sprevádzal chaos, čo môže u mnohých ľudí vyvolávať zmätok ešte aj dnes. Pripravili sme preto pre vás stručný chronologický prehľad, ako to vlastne s oboma kartami bolo:

  • Ako doklad o zaplatení PZP platila až do 1. 10. 2019 na Slovensku biela karta a v ostatných okolitých krajinách zelená karta.
  • Zelená karta prevzala od 1. 10. 2019 funkciu bielej karty.
  • Od 1. 7. 2020 sa opäť začala vydávať aj biela karta, a to s medzinárodnou platnosťou. 
  • Od 1. 7. 2021 sa už vydáva len biela karta (čierno-biela) s medzinárodnou platnosťou.

Vedeli ste, že…

…od 1. júla 2020 nastala zmena aj v tom, že zelená karta už nemusí mať výlučne iba zelenú farbu? Ide tu najmä o praktický dôvod – môžete si ju jednoducho vytlačiť doma. Stále totiž tvorí dôležitú položku dokladov, ktoré musíte mať v aute. Pamätajte, že pre výber výhodného PZP je veľmi praktické online porovnanie ponúk poistenia od jednotlivých poisťovní.

Prečo sa biela karta zrušila?

Na Slovensku bola biela karta vždy dokladom duplicitným, keďže pri jazde do zahraničia ste aj tak museli mať zelenú kartu – medzinárodný doklad PZP, ktorý spĺňa podmienky krajín patriacich do poistného systému zelenej karty. Logická úvaha preto bola, že ak niečo platí za hranicami (najmä krajiny EÚ), tak je zbytočné mať rovnaké potvrdenie čisto iba pre Slovensko.

Vydávanie bielej karty sa tak stalo zbytočnou záťažou, ktorá sa odstránila zavedením iba jednej povinnej karty pre dokladovanie platného PZP.

Okrem toho tu je aj dôvod ekologický a potreba elektronizácie poistenia. Zmena ušetrila poisťovniam náklady, vodičom čas a všetci ušetrili tony papiera.Rozdiel je iba pri havarijnom poistení, kde si môžete vybrať, či vám poistenie bude platiť iba doma, alebo aj v zahraničí. Pri PZP je ale krytie v zahraničí základom, a to aj v prípadoch, keď spôsobíte nehodu vy. Rovnako platí, že ak obyvateľ danej krajiny je vinníkom nehody, tak poistné plnenie bude hradené z jeho PZP.

Zjednodušene tak môžeme povedať, že funkciu bielej karty prevzala zelená karta, ktorá už dávno predtým v jednotlivých členských krajinách EÚ plnila funkciu dokladovania platnosti PZP.

Princíp bielej karty

Hoci sa stále bavíme o zelenej karte, ale pretože môže mať aj bielu farbu (keď si ju doma vytlačíte), budeme ďalej v článku používať iba termín – biela karta.

Základom tohto poistného systému, do ktorého patrí aj Slovensko, je medzinárodná dohoda medzi krajinami. Cieľom tejto dohody je pritom krytie škôd na zdraví a majetku pri dopravných nehodách, ak je účastníkom nehody osoba zo zahraničia. Veľkou výhodou je aj to, že vám stačí iba jedna kartička, ktorá je platná všade tam, kde platí systém zelenej karty.

TIP

Zoznam členských štátov môžete nájsť uvedený na vašej karte alebo na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Pred vycestovaním do zahraničia je preto dôležité si preveriť, či do tohto systému patrí aj krajina, do ktorej cestujete.

Aké údaje obsahuje biela karta?

Pred prvou jazdou s platným dokladom o PZP je dôležité dôkladne si bielu kartičku preštudovať. Spoločné údaje, ktoré na karte nájdete, sú pritom nasledovné:

  • Informácia o platnosti – myslí sa tým iba technický rok. Znamená to, že nekopíruje kalendárny rok, ale začiatok platnosti sa počíta od dátumu uzavretia PZP.
  • Identifikačné číslo – jeho tvar tvorí kód krajiny, kód poisťovne a číslo poistnej zmluvy.
  • Zoznam zúčastnených krajín, v ktorých je doklad platný – tu si môžete overiť, či je PZP platné aj v krajine, do ktorej cestujete. Ak nie, budete si musieť vybaviť dodatočné hraničné poistenie.
  • Osobné údaje poisteného – meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
  • Údaje o vašej poisťovni – názov poisťovne, jej adresa.
  • Údaje o vozidle – značka vozidla, evidenčné číslo vozidla a kód kategórie, do ktorej patrí.

Pamätajte aj na to, že Bielu kartu nepotrebujete iba pri jazde s vozidlom. Je nevyhnutným dokladom aj pri STK či prihlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte.

Autor

Komentáře nejsou povoleny.