Asistenčné služby sú pre každého motoristu neoceniteľné doplnkové poistenie. Ponúkajú ich všetky poisťovne, a to v rámci povinného zmluvného poistenia (PZP) aj k havarijnému poisteniu. Rozsah ponúkaných asistenčných služieb je však vždy iný. O tom, na čo všetko treba pri ich výbere pamätať a ako si ich prispôsobiť podľa potreby, si povieme v našom článku.

Základné informácie

Ohľadom asistenčných služieb je principiálnym pravidlom, že ak máte platné PZP alebo havarijné poistenie, tak sú automaticky obsiahnuté v základnom balíku vašej poistnej zmluvy. Asistenčné služby poskytované k PZP sú pritom v menšom rozsahu, ako je tomu v prípade asistenčných služieb k havarijnému poisteniu.

Problémom však je, že veľa motoristov na asistenčné služby v ťažkej situácii zabúda, prípadne ani o tom nevedia, že ich v rámci zákonnej poistky na auto môžu využiť. Asistenčné služby sú pritom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Platí to aj vtedy, keď ste v zahraničí.

Pamätajte, že asistenčné služby riešia problémy nielen s vaším vlastným autom, ale aj s požičaným. Niektoré úkony hradia iba čiastočne, avšak je veľa aj takých, ktoré sa hradia úplne. Všetko závisí od podmienok a limitov asistenčných služieb, ktoré sú uvedené vo všeobecných podmienkach poisťovní.

Pri uzatvorení PZP by klient poisťovne mal dostať aj asistenčnú kartu – doklad, na základe ktorého si môžete uplatniť využívanie asistenčných služieb poisťovne. Niektoré poisťovne na základe poistnej zmluvy toho ponúkajú viac, iné zas menej. Pred uzatvorením poistenia je preto dôležité urobiť si prieskum a jednotlivé ponuky poisťovní si porovnať aj na základe tohto parametra.

Na asistenčnej karte sa nachádzajú všetky potrebné kontakty pre prípad nepredvídateľných situácií.

Vedeli ste, že…

…klienti poisťovní majú možnosť vybrať si asistenčné krytie na obdobie 14 dní, 30 dní alebo 1 rok? Je platné nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Rozdelenie asistenčných služieb

Základné delenie asistenčných služieb k poisteniu motorového vozidla je nasledovné:

Asistenčné služby sa delia aj na základe poistnej udalosti, a to na poskytnutie pomoci v prípade havárie a na poskytnutie pomoci v prípade poruchy vozidla. Rozlišuje sa aj to, či k poistnej udalosti došlo na Slovensku, alebo v zahraničí. Zvyčajne totiž v zahraničí platia väčšie limity, ktoré poisťovňa prepláca.

Čo všetko asistenčné služby kryjú?

Poisťovne asistenčné služby neustále zlepšujú a menia. Mnohé z nich sú zdarma, avšak niekedy si za nadštandardnú asistenciu oplatí aj priplatiť – doplnkové poistenie asistenčných služieb.

Asistenčné služby vám pomôžu napríklad v nasledovných situáciách a problémoch:

 • nepojazdné vozidlo – odťah do najbližšieho servisu,
 • oprava vozidla na mieste nehody – treba si zavolať asistenčnú službu na miesto nehody,
 • prenocovanie posádky automobilu – pomoc s ubytovaním (užitočné najmä v zahraničí),
 • ak nemáte záložné vozidlo – zapožičanie náhradného vozidla,
 • ak ste si zabuchli dvere na vozidle alebo ste stratili kľúče,
 • ak sa vám vybila batéria – asistencia pri jej výmene,
 • ak ste dostali defekt alebo zle natankovali – asistencia pri výmene pneumatiky a zámene paliva,
 • ak ste uviazli na mieste dopravnej nehody – vybavenie náhradnej dopravy,
 • pomoc so získaním administratívnych a právnych informácií pred cestou do zahraničia.

Pamätajte aj na to, že ak máte asistenčné služby iba v základnom balíku PZP, tak väčšinu úkonov budete musieť platiť z vlastného vrecka. Zvyčajne totiž asistenčná spoločnosť organizuje iba dojazd príslušného špecialistu na dané miesto. Samozrejme, pri doplnkovej nadštandardnej asistenčnej službe už môžete počítať aj s finančnými výhodami.

TIP

Volanie asistenčnej služby je bezplatné alebo za cenu miestneho hovoru. Asistenčná spoločnosť pritom disponuje vlastnými asistenčnými vozidlami, pracovníkmi a sieťou špecializovaných subdodávateľov.

Na čo si dať pozor?

Z dôvodu, že kvalita a rozsah poskytovaných asistenčných služieb (najmä v PZP) je rozdielna, pred výberom poistky je dôležité porovnanie jednotlivých ponúk poisťovní. Všímajte si najmä nasledovné:

 • územnú platnosť poskytovania asistenčných služieb a limity plnenia (pre Slovensko aj zahraničie),
 • rozsah asistencie pri poistnej udalosti – nehoda, porucha či krádež vozidla,
 • či je poskytnutá služba asistenčnou spoločnosťou hradená, alebo len organizovaná a vy si ju budete musieť zaplatiť.

Dôležitá je aj skutočnosť, že ak ste pri poruche vozidla ešte pred kontaktovaním odťahovej služby o tom neinformovali asistenčnú službu, poisťovňa môže odmietnuť preplatiť tento výdavok. V lepšom prípade môže preplatenie znížiť na výšku, ktorú by mala, ak by dojednala odťahovú službu vo vlastnej réžii.

Okrem toho myslite aj na výluky poskytovania asistenčných služieb. Napríklad, ak na diaľnici prekročíte povolenú rýchlosť o viac ako 50 km/hod, v tom prípade vám nebudú poskytnuté asistenčné služby.

Ako si vybaviť asistenčné služby?

Proces dojednania si asistenčných služieb je veľmi jednoduchý. Ideálnym riešením je objednanie online. V tom prípade vám stačí iba pár minút a pár klikov. Postup je nasledovný:

 • výber dĺžky asistenčného krytia,
 • vyplnenie online formuláru – časová platnosť, osobné údaje, značka vozidla, EČV, rok výroby vozidla, dátum prvej registrácie vozidla, kontaktné údaje,
 • potvrdenie objednávky a úhrada poplatku.