Groupama – Havarijné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Havarijné poistenie Bezpečná jazda od Groupama

Komplexné a flexibilné havarijné poistenie motorového vozidla, všetkých jeho častí, batožiny i spolucestujúcich. K dispozícii je v troch balíkoch BASIC, KOMFORT a PRÉMIUM s krytím rôznych rizík. Ku každému balíku patrí nonstop bezplatná asistenčná služba. Garancia rýchlosti likvidácie zaručuje uzatvorenie škodovej udalosti najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Krytie sa vzťahuje na geografické územie Európy a Turecka.

Podľa rozsahu balíka môže pokrývať

  • totálnu škodu v dôsledku havárie, živelnej udalosti, krádeže, lúpeže a vandalizmu
  • základnú asistenciu
  • poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku havárie, živelnej udalosti, vandalizmu a vlámania
  • krádež a lúpež súčastí vozidla a jeho výbavy
  • poškodenie vozidla spôsobené hlodavcami
  • poškodenie alebo strata batožiny
  • úraz prepravovaných osôb
  • nadštandardná asistencia

Havarijné poistenie Bezpečná jazda neponúka pripoistenia, ale viacero nadštandardných výhod. Kryje napríklad úmyselný vandalizmus, ale aj škodu spôsobenú neznámym vinníkom. Služba PICK UP servis je bezplatné vyzdvihnutie poškodeného vozidla. A aj jeho odovzdanie na vopred dohodnutom mieste. Pri nedodržaní Garancie príchodu technika do 90 minút dostane klient 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.

Vedeli ste, že...

...poisťovňa Groupama poskytuje flotilové poistenie motorových vozidiel?

Určené je pre firmy s vozovým parkom s 5 a viac vozidlami. Firemné vozidlá je tak možné poistiť jednou zmluvou na Havarijné poistenie aj havarijné poistenie.

Kontakt:

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25
Infolinka: 02 208 54 208