Wüstenrot – Havarijné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Havarijné poistenie KASKO od Wüstenrot

Úhrada škôd sa vzťahuje na všetky časti automobilu. Je možné poistiť sa len čiastočne. Klient obdrží zľavu za svoj vek aj vek vozidla. Klienti Wüstenrot získajú zľavu 5 až 10 %. Wüstenrot zabezpečí poistenie aj na individuálne dovezené vozidlá a motocykle. KASKO platí na celom území Európy. KASKO je dostupné v troch balíkoch.

Kompletné KASKO: Komplexné havarijné poistenie uhrádza škody za haváriu, živelnú pohromu aj krádež.

Čiastočné KASKO: Na výber sú 2 možnosti. Klient sa môže zabezpečiť proti krádeži a živelnej pohrome, alebo živelnej pohrome a havárii.

Pripoistenia Havarijné poistenie

  • Pripoistenie úrazu v aute
  • Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik
  • Pripoistenie stretu so zverou
  • Pripoistenie proti živelnej udalosti
  • Pripoistenie skiel motorových vozidiel

Pripoistenia KASKO

Pripoistenie SuperGAP: Toto pripoistenie je výhodné pri totálnej škode na motorovom vozidle. Vzťahuje sa na nové aj ojazdené vozidlá do 3,5 tony. Je proti krádeži vozidla či jeho poškodeniu alebo totálnemu zničeniu.

Úraz: Wüstenrot uhradí 35 000 eur v prípade trvalých následkov alebo smrti, ak ide o vodiča automobilu. Vodič motocykla bude odškodnený do výšky 10 000 eur. Poistná suma sa delí počtom prepravovaných osôb. Tento druh pripoistenia je bez spoluúčasti. Vek vozidla pritom nesmie presiahnuť 10 rokov a musí mať platnú STK.

Kontakt:

Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26
Infolinka: *6060 ((0850 60 60 60)
Zo zahraničia +421 2 33 06 88 00