Komunálna poisťovňa – Povinné zmluvné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Komunálna poisťovňa – Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) Komunálnej Poisťovne sa vzťahuje na osobné vozidlá, motocykle aj nákladné vozidlá. Možno tiež poistiť elektromobil, dodávku, trojkolku alebo štvorkolku. Ako už z názvu vyplýva, je povinné, aby ho uzavrel každý používateľ motorového vozidla.

PZP hradí škody spáchané vodičom motorového vozidla. Odškodnení sú zranení účastníci incidentu, ďalej materiálne škody tretích strán aj poškodenie vozovky. PZP Komunálnej poisťovne ponúka širokú škálu asistenčných služieb doma aj v zahraničí. Biela karta dokazuje uzavretie PZP na Slovensku, zelenú budete potrebovať pri vycestovaní do zahraničia. Na výber sú dva varianty PZP.

Varianty povinného poistenia:

 • GARANT PLUS: 5 240 000 eur pre škody na zdraví a pri usmrtení. Bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. 1 050 000 eur pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk. Tiež bez ohľadu na počet poškodených.
 • EUROGARANT PLUS: 5 240 000 eur pre škody na zdraví a pri usmrtení. Bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. 2 100 000 eur pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk. Tiež bez ohľadu na počet poškodených.
 • Asistenčné služby a pripoistenia

  KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka aj široké portfólio asistenčných služieb platných na území Slovenska aj v zahraničí, bezplatné pripoistenie batožiny v motorovom vozidle a úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode, bonus na poistnom za bezškodový priebeh, a možnosť pripoistenia čelného skla, stretu so zvieraťom a krádeže a lúpeže vozidla.

  Pre viac informácií, môžete sa obrátiť na Komunálnu poistovňu na telefónnom čísle 0850 111 211, alebo zo zahraničia na +421 2 5825 2929.

  Najčastejšie otázky:

  Čo pokrýva povinné zmluvné poistenie (PZP) od Komunálnej poisťovne?

  Povinné zmluvné poistenie pokrýva zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám na zdraví, živote, na majetku a ušlom zisku na Slovensku a v členských štátoch Zelenej karty.

  Aké sú výhody povinného zmluvného poistenia od Komunálnej poisťovne?

  Povinné zmluvné poistenie poskytuje široké portfólio asistenčných služieb platných na území Slovenska aj v zahraničí, bezplatné pripoistenie batožiny v motorovom vozidle pre osobné/úžitkové motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t do sumy 500 eur, bezplatné pripoistenie úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode do sumy 3 320 eur (na každého člena posádky), bonus na poistnom za bezškodový priebeh a možnosť pripoistenia čelného skla, stretu so zvieraťom a krádeže a lúpeže vozidla.

  Prečo by som mal zvážiť uzatvorenie havarijného poistenia k PZP?

  Keďže povinné zmluvné poistenie kryje iba zodpovednosť za škody spôsobené iným subjektom, je vhodné si k nemu uzatvoriť aj havarijné poistenie. Jeho podstatou je náhrada škody na vozidle v dôsledku rôznych náhodných udalostí, napríklad havária, živel, krádež či vandalizmus.

  Aké pripoistenia môžem uzavrieť k PZP od Komunálnej poisťovne?

  K PZP môžete uzavrieť pripoistenie batožiny v motorovom vozidle, pripoistenie úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode, pripoistenie čelného skla, stretu so zvieraťom a krádeže a lúpeže vozidla.

  Kde platí povinné zmluvné poistenie od Komunálnej poisťovne?

  Povinné zmluvné poistenie platí na Slovensku a v členských štátoch Zelenej karty.


  Výpoveď povinného zmluvného poistenia v Komunálnej poisťovni

  Páči sa vám ponuka povinného zmluvného poistenia od Komunálnej poisťovne? Ak máte v súčasnosti uzatvorené iné poistenie vozidla, musíte ho najprv vypovedať u svojej súčasnej poisťovne. Zistite, ako vypovedať povinné zmluvné poistenie. Potom si môžete uzatvoriť novú poistnú zmluvu.


  Na druhej strane, ak chcete zrušiť poistenie vozidla v Komunálnej poisťovni, bude pre vás užitočné vedieť, ako podať výpoveď povinného zmluvného poistenia v Komunálnej poisťovni.


  Poistné podmienky a ďalšie užitočné dokumenty


  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

  Štefánikova 17
  811 05 Bratislava
  Infolinka: 0800 112 222