Groupama – Povinné zmluvné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Groupama - Povinné zmluvné poistenie (PZP)

V Groupama je možné PZP uzatvoriť na všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom. Ale aj na pojazdné pracovné stroje a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla. Okrem bonusu za bezškodový priebeh do výšky 60 % sú k dispozícii aj rôzne druhy zliav. Bezplatná asistenčná služba je dostupná nonstop na Slovensku aj v zahraničí. Súčasťou asistenčných služieb je aj digitálny odťah a služba geolink. Úrazové poistenie vodiča je v cene PZP. Poisťovňa poskytuje aj bezplatnú právnu pomoc v prípadoch, kde hrozia trestnoprávne dôsledky. Uhrádzanie škôd z PZP pre osobné motorové vozidlá je bez uplatňovania amortizácie.

PZP sa vzťahuje na

  • škody na zdraví a náklady pri usmrtení
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
  • ušlý zisk
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov

Limit poistného plnenia je pri škodách na zdraví a nákladoch pri usmrtení 5 240 000 €. V prípade ostatných nárokov 1 050 000 €. Poistné krytie sa územne vzťahuje na členské štáty Systému zelenej karty.

Kontakt:

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25
Infolinka: 02 208 54 208