Colonnade – Povinné zmluvné poistenie

Naposledy s nami ušetril: Ján, Bratislava
Pán Ján ušetril 35 €.

Poistenie GAP

Má zabezpečiť ochranu investície do kúpy motorového vozidla. Kryje finančnú ujmu spôsobenú v dôsledku totálnej škody, vrátane odcudzenia, z ktorej vzniklo právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia.

Poistenie GAP je možné dohodnúť na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov. K základnému poisteniu s možnosťou pripoistenia poistného krytia spoluúčasti z primárneho havarijného poistenia.

Poistenie GAP má tri produkty

  • Euro GAP – pre kategórie vozidiel M1 alebo N1, osobné alebo nákladné do 3,5 tony
  • LeaseGAP - pre kategórie vozidiel M1 alebo N1, osobné alebo nákladné do 16 ton, ktorých kúpa je financovaná formou leasingu
  • TruckGAP - pre kategórie vozidiel M2, M3 alebo N2, N3, slúžiacich k preprave osôb alebo nákladu s hmotnosťou do 32 ton.

Výhody poistenia GAP

Primárne havarijné poistenie môže byť dojednané v inej poisťovni. Pre nové aj ojazdené vozidlá. Poistenie je možné dojednať do 150 dní od kúpy vozidla.

Poistenie AutoCheck

Slúži na krytie náhlych a nepredvídateľných vnútorných mechanických alebo elektrických porúch vozidla. Sadzba sa odvíja od objemu motora poisteného vozidla, poistného programu a vstupných parametrov:

  • doba poistenia
  • limit najazdených kilometrov
  • limit poistného plnenia
  • výška spoluúčasti

Program PLATINUM, určený pre nové vozidlá, nadväzuje na originálnu záruku výrobcu. Poskytuje majiteľovi úhradu primeraných nákladov na náhradné diely a prácu až do troch rokov po uplynutí záruky. Programy GOLD, SILVER a BRONZE sú určené pre ojazdené vozidlá. Poskytujú rôzny rozsah poistného krytia v závislosti od veku vozidla a najazdených kilometrov.

Poistenie môže pokrývať

Prevodovku, mazané súčiastky rozvodovky/diferenciálu, vinuté pružiny, turbo,čerpadlo chladiaceho systému, štartér motora, klimatizáciu.

Výhody poistenia AutoCheck

  • až 100 % krytie nákladov pozáručných opráv
  • možnosť prevodu poistenia na nového majiteľa
  • široká sieť zmluvných autorizovaných servisov

Kontakt:

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B
042 80 Košice
Infolinka: 055 6826 222
zo zahraničia +421 55 6826 222