Výtlky na cestách. Pozná ich každý vodič, nakoľko sú bežnou súčasťou našich ciest. Nejde však len funkčnú chybu vozovky. Výtlky dokážu spôsobiť závažné poškodenia vozidla. Ako postupovať v prípade, že sa dostanete do podobnej situácie a ako vám vie pomôcť poistenie si povieme v tomto článku.

S výtlkmi na cestách sa stretol každý vodič. Hoci sa kvalita ciest na Slovensku za posledné roky zlepšuje, stále majú ďaleko od dokonalosti. Najmä po zime vyzerajú niektoré úseky ciest, ako mesačná krajina. Potom ich cestári narýchlo zaplátajú a ďalšiu zimu sa kolobeh opakuje.

Ako vznikajú výtlky na cestách?

Ide o druh poškodenia vozovky. Zvyčajne hovoríme o súhre viacerých okolností, kedy vplyvom mechanického opotrebenia vozidlami dôjde k poškodeniu celistvej vrstvy asfaltu. Následne do týchto miest preniká voda. To by nebol až taký problém. Ten nastáva v zime, kedy voda zamrzne a mení sa na ľad. Pri nižších teplotách sa ľad rozpína a začne ešte viac narúšať asfalt. V kombinácii s ďalším mechanickým opotrebovaním potom dochádza k vzniku výtlkov na cestách.

Výtlky na cestách vás môžu vyjsť poriadne draho

Tento častý problém na cestách predstavuje viacnásobné riziko. Jednak ohrozuje plynulosť cestnej premávky. Vodiči sa výtlkom vyhýbajú (často na poslednú chvíľu) a tým sa správajú nepredvídateľne. Zvyšuje sa tak riziko dopravnej nehody alebo škodovej udalosti.

Druhé riziko spočíva v poškodení vozidla. Výtlky na cestách môžu byť rôzneho charakteru. Niektoré sú malé, že si ich ani nevšimnete. Iné sú veľké a hlboké. Keď do takejto jamy padne koleso auta v cestovnej rýchlosti, môže nastať problém. Dôjde k poškodeniu vozidla. Najčastejšie si to odnesú tieto časti auta:

  • pneumatiky
  • stabilizátory
  • podvozok
  • disky
  • tlmiče

Každá poškodená súčiastka auta niečo stojí. Minimálne váš čas a peniaze. Dobrou správou je, že minimálne s krytím škody vám vie pomôcť povinné zmluvné poistenie resp. havarijné poistenie. Väčšina poisťovní totiž ponúka možnosť doplnkových pripoistení v rámci PZP. Havarijné poistenia majú podobné poškodenia už v rámci základného krytia.

Výtlky na cestách a pripoistenie v rámci PZP

Tento druh pripoistenia väčšinou kryje dva aspekty. Jedným z nich sú pneumatiky. Poisťovňa vám preplatí náhradu škody za predpokladu, že dôjde k ich poškodeniu vplyvom defektu, vandalizmu alebo zlým stavom vozovky. Druhý aspekt sú potom ďalšie časti vozidla, ako sú tlmiče, disky a iné súčiastky, ktoré môžu byť poškodené výtlkmi na cestách.

Pri vyberaní PZP je dôležité hľadieť aj na výluky v poistení. Každá poisťovňa si totiž môže definovať, čo pre ňu je výtlk, zlý stav vozovky a pod. Pokiaľ si na toto slovičkárenie nedáte pozor, ľahko sa môže stať, že vám žiadosť o preplatenie škody nebude uznaná. 

To isté platí aj v prípade havarijného poistenia. Už pri výbere konkrétneho produktu si treba všímať či zahŕňa aj poškodenie auta spôsobené výtlkmi na cestách. Ak nie, treba zvážiť možnosť pripoistenia.

Čo robiť v prípade poškodenia auta výtlkom?

Odpoveď vyplýva z toho, aké škody vám pokrýva vaša poistka na auto. Pokiaľ totiž máte v rámci krytia aj poškodenie vozidla výtlkom, postup bude čiastočne iný, ako v prípade, že nie. 

Predstavte si moment, že kolesom auta vbehnete do výtlku. Mohlo sa vám to stať už stovky krát, no tentoraz zaznie nepríjemný zvuk akoby niečo prasklo a vozidlo začne vydávať “divný” zvuk. V takom prípade treba okamžite odstaviť auto na krajnici. Potom je postup veľmi podobný tomu, ako pri zrážke so zverou

Musíte zabezpečiť miesto “nehody” tak, aby ste neohrozovali seba, ani ostatných účastníkov cestnej premávky. Nezabudnite si preto obliecť reflexnú vestu a umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od auta výstražný trojuholník. Potom je potrebné zavolať políciu. Tá na mieste vyhodnotí či k poškodeniu vozidla došlo zavinením vodiča alebo zlým stavom vozovky.

Nezabudnite pre potreby poisťovne zdokumentovať škody na aute a tiež samotný výtlk. Zamerať by ste sa mali aj na úsek cesty, kde sa výtlk nachádza. Ak je totiž daný úsek cesty označený dopravným značením upozorňujúcim na zlý stav vozovky, zodpovedá za škodu na vozidle vodič. Potom záleží na podmienkach poisťovne či danú škodovú udalosť budú hradiť alebo nie.

Pokiaľ výtlk na ceste nie je náležite označený, môžete sa obrátiť priamo na správcu cestnej komunikácie a žiadať náhradu škody od neho.

V neposlednom rade je potrebné kontaktovať samotnú poisťovňu. Za ideálnych okolností vám jej asistenčné služby môžu pomôcť s odtiahnutím vozidla do najbližšieho servisu. Zároveň vám poradia, ako postupovať ďalej pri uplatňovaní si náhrady škody.

Zhrnutie na záver

Výtlky na cestách môžu spôsobiť poškodenie na aute. Náhradu týchto škôd je možné žiadať za istých okolností od správcu cestnej komunikácie alebo od poisťovne (pokiaľ máte uzatvorenú havarijnú poistku alebo pripoistenie v rámci PZP). 

Zdroj: webstránky poisťovní

Autor

Komentáře nejsou povoleny.