Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti? Túto otázku si zrejme položíte až vo chvíli, kedy dôjde vo vašom prípade k poistnej udalosti. Zákon hovorí jasnou rečou. Niekedy sa však vyplatenie posúva. Často za to môže samotný klient poisťovne. Poďme si teda povedať, všetko čo potrebujete vedieť o vyplatení poistnej udalosti.

Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

Všetko sa odvíja od zákona. Ten presne definuje časový rámec na likvidáciu poistnej udalosti. Je to 15 dní. Lehota však začína plynúť až po ukončení vyšetrovania. To sa však môže natiahnuť na niekoľko týždňov. Záleží koľko poistných udalostí poisťovňa rieši a ako je personálne vybavená.

Máme však dobrú správu. Ak od oznámenia poistnej udalosti uplynul mesiac a poisťovňa nekoná, máte nárok na vyplatenie preddavku. Zvyčajne však nie je nutné siahnuť po tomto kroku. Stačí sa držať nasledovných rád.

Urýchlite vyplatenie poistnej udalosti

Je v záujme každej poisťovne postarať sa o čo najrýchlejšiu likvidáciu poistnej udalosti. Niekedy však možno celému priebehu pomôcť.

 • Dodržujte lehoty a termíny spojené s nahlásením poistnej udalosti
 • Buďte súčinní a v maximálnej miere spolupracujte s poisťovňou
 • Aktívne sa zaujímajte o priebeh likvidácie poistnej udalosti. Pokiaľ sa poisťovňa neozve niekoľko dní, kontaktujte ju

Postup pri poistnej udalosti

Postup pri poistnej udalosti je viac menej vždy rovnaký. Špecifické však vedia byť škodové udalosti spojené s autom. V takom prípade je nutné:

 • bezodkladne zastaviť vozidlo (ideálne na bezpečnom mieste) – v prípade, že k poistnej udalosti došlo počas používania auta
 • fotograficky zdokumentujte všetky škody – zamerajte sa hlavne na detaily poškodenia
 • pokiaľ si to situácia vyžaduje, zavolajte políciu – najmä v prípade stretu so zverou alebo pri viacerých účastníkoch škodovej udalosti (v takom prípade ju potrebné vyplniť aj tzv. správu o nehode)
 • neponáhľajte sa s opravou auta – poisťovne zvyknú posielať na obhliadku likvidátora
 • čo najskôr nahláste poistnú udalosť na poisťovni

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Nahlásenie poistnej udalosti je prvý krok k rýchlemu vyplateniu peňazí. Každú poistnú udalosť by ste mali nahlásiť čo najskôr. Možností máte celé spektrum. Kontaktovať poisťovňu môžete telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne na pobočke. Štandardne sa odporúča použiť práve online formulár, kde je možné nahrať všetky dôležité prílohy. Patrí sem:

 • poistná zmluva
 • osobné údaje o zúčastnených osobách
 • zoznam poškodených vecí vrátane charakteristiky ako je cena, vek atď.
 • informácie o škodovej udalosti – miesto, čas, príčina atď.

V závislosti od konkrétnej poistnej udalosti bude potrebné doložiť aj ďalšie dokumenty. Napríklad v prípad auta to je aj technický preukaz. Pri škode na nehnuteľnosti bude nutné doložiť napríklad revízne správy a pod.

Akú sumu vám preplatí poisťovňa?

Suma, ktorú dostanete od poisťovne bude záležať od viacerých faktorov. Podstatná je samozrejme výška krytia. Pokiaľ škoda presiahla túto hranicu, nedostanete viac. Napríklad v prípade áut sa berie do úvahy aj typ škody, vek auta a trhová hodnota vozidla. Dôležitá je tiež spoluúčasť. Tá je štandardnou súčasťou havarijného poistenia, ale nájdeme ju aj v pripoistení PZP.

Pozor však na tzv. výluky v poistení. Poisťovne totiž majú svoje špecifické podmienky uvedené v zmluve, za ktorých nemusia vyplatiť poistnú udalosť. Ak si opäť vyberieme príklad z poistenia vozidla, patrí sem napríklad porušenie povinností vodiča (napr. jazda pod vplyvom omamných látok), škody spôsobené počas nepokojov (vojny, teroristického útoku) a pod.

Ako prebieha likvidácia poistnej udalosti?

 • po oznámení škodovej udalosti poisťovňa zaeviduje nový prípad, klientovi potom pošle číslo poistnej udalosti (telefonicky alebo e-mailom)
 • následne sa klientovi ozve likvidátor škodovej udalosti – podľa rozsahu a typu škody sa dohodnú na obhliadke škody alebo zaslaní všetkých potrebných dokumentov
 • po doložení všetkých potrebných dokumentov likvidátor určí nárok na poistné plnenie a vypočíta výšku škody
 • v predposlednom kroku dostane klient informáciu z poisťovne o ukončení likvidácie poistnej udalosti, výške vyplatenej sumy a spôsobe výplaty poistného plnenia
 • vyplatenie poistného plnenia

Pokiaľ vás téma likvidácie poistnej udalosti zaujíma viac, prečítajte si o nej v tomto článku.

Zhrnutie na záver

Vyplatenie poistnej udalosti trvá zo zákona maximálne 15 dní. Čas sa však počíta až od chvíle, kedy skončí vyšetrovanie. To môže trvať aj niekoľko týždňov. Pre rýchle vyplatenie preto treba byť súčinný s poisťovňou, čo najskôr nahlásiť poistnú udalosť a aktívne sa zaujímať o celý priebeh.

Autor

Komentáře nejsou povoleny.