Správa o nehode je stále pre mnohých tak trochu neznámou. Nie tak dávno nebol tento dokument vôbec potrebný. Najmä starší vodiči tak často nevedia, o aké tlačivo sa jedná. Poďme si preto v krátkosti predstaviť tento dokument.

Čo je správa o nehode?

Ide o špeciálne tlačivo, ktoré má slúžiť na stručné zaznamenanie skutkového stavu škodovej udalosti resp. dopravnej nehody na vozidle (prípadne viacerých vozidlách). Správa o nehode zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní - Comité Européen des Assurances (CEA). Vzniklo za účelom uplatnenia nárokov na náhradu škody pri všetkých škodových udalostiach a dopravných nehodách.

Správa o nehode (často nazývaná aj záznam o nehode) by mala byť jednotná vo všetkých krajinách Európskej únie. Preto ak sa stanete účastníkom škodovej udalosti alebo dopravnej nehody v zahraničí, dokážete bod po bode vyplniť tlačivo aj v inom jazyku.

Správu o nehode si môžete vypýtať v poisťovni alebo si ju jednoducho vytlačíte napríklad z tejto stránky

TIP

Nie vždy je potrebné pri kolízií vozidla volať políciu. Aj samotné Ministerstvo vnútra jasne rozlišuje dôvody, kedy je povinnosť volať policajtov. Bez príslušníkov polície sa zaobídete ak:


 • ak nie je podozrenie, že vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky
 • účastníci škodovej udalosti sa dohodnú na zavinení
 • nikto nebol zranený
 • nebol poškodený majetok tretej osoby resp. verejnoprospešné zariadenie

Čo všetko obsahuje Záznam o nehode?

Tlačivo záznamu o nehode obsahuje nasledovné body:

 • Dátum nehody a čas
 • Miesto nehody
 • Poznámku o zranení
 • Vecná škoda na iných vozidlách
 • Svedkovia nehody - ich mená, adresy a telefónne číslo
 • Informácie o obidvoch poistníkoch - meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo
 • Informácie o oboch vozidlách - továrenská značka, typ, evidenčné číslo …
 • Poisťovateľ oboch vozidiel - názov poisťovne, číslo poistenia, číslo zelenej karty atď.
 • Informácie o oboch vodičoch - meno, priezvisko, číslo vodičského preukazu
 • Označenie bodu vzájomného stretu na vozidlách
 • Viditeľné poškodenie na vozidle
 • Okolnosti nehody - tu sa vypĺňa, či napríklad vozidlo nevychádzalo z parkoviska alebo stále na miesto, išlo súbežne v jednom pruhu a pod.
 • Nákres nehody v čase stretu vozidiel
 • Vlastné poznámky
 • Podpisy vodičov

Ako vyplniť záznam o nehode?

Záznam o nehode obsahuje na prvý pohľad veľa rôznych kolóniek a miest, ktoré treba vyplniť. Keď sa však lepšie pozriete, zistíte, že väčšina z nich skutočne jednoduchá. Zvládnete ho teda vyplniť bez väčších ťažkostí.

Pri vypĺňaní správy o nehode je dôležité používať iba jednu sadu tlačív pre obidve zúčastnené vozidlá. Nie je podstatné, kto tlačivo dodá a vyplní. Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa v rámci PZP tlačivo dodala. Píšte veľkým tlačeným písmom, aby bolo tlačivo čitateľné aj na kópii.

Ľudia si často mýlia bod 8, ktorý sa vzťahuje na ich doklady o PZP a bod 9 týkajúci sa ich vodičského preukazu.

Pokiaľ boli nejakí svedkovia nehody, nezabudnite ich mená a kontaktné údaje uviesť do záznamu o nehode. Najmä, ak sa názory oboch účastníkov o priebehu nehody odlišujú. Po vyplnení tlačiva je potrebné ho podpísať oboma stranami. Originál by si mal ponechať vinník nehody za účelom odovzdania poisťovni. Kópia by mala ísť do rúk druhého účastníka.

Nezabudnite vyhotoviť fotografie miesta nehody a aj rozsah poškodenia oboch vozidiel. Tieto dokumenty môže od vás dodatočne požadovať poisťovňa.

Tým sa dostávame k tomu, čo robiť po spísaní záznamu o nehode.

Čo robiť so záznamom o nehode po vyplnení?

Či už ste dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť zapríčinili vy alebo ste len utrpeli škodu na majetku, je potrebné v priebehu dňa poprípade nasledujúci deň nahlásiť poistnú udalosť. Možností máte viacero:

 • osobne na pobočke poisťovni
 • telefonicky na infolinke poisťovni
 • e-mailom
 • online formulárom

Práve posledná možnosť je relatívne najrýchlejšia. Budete však potrebovať poistnú zmluvu, správu o nehode, osobné údaje zúčastnených osôb a zoznam poškodených vecí.