Prihlásenie auta zo zahraničia do evidencie je pomerne zložitý proces. Hoci vás čaká veľa vybavovačiek, dá sa to zvládnuť aj bez zbytočného stresu. Základom je sa v procese prihlasovania auta nestratiť a jednotlivé kroky plniť s logickou nadväznosťou. Samozrejme, musíte tu počítať aj s dodatočnými nákladmi. Viac si o tom povieme v našom článku.

Je potrebné platiť daň za nákup auta v zahraničí?

Platenie dane za nákup auta v zahraničí závisí od toho, či kupujete nové, alebo ojazdené vozidlo. Za nové vozidlo sa pritom považuje také, ktoré má najazdených menej ako 6000 km alebo je maximálne 6 mesiacov staré. Pokiaľ vozidlo spĺňa tieto podmienky, tak nemusíte platiť DPH v krajine, v ktorej ste ho kúpili. Táto povinnosť na vás čaká až na Slovensku. Daň sa pritom vypočítava z celkovej ceny auta – vo výške 20 %.

Za ojazdené vozidlo sa považuje také, ktoré nespĺňa podmienky nového vozidla. Dobrou správou ale je, že pokiaľ si kúpite ojazdené vozidlo od súkromnej osoby, DPH platiť nemusíte. Avšak pri kúpe ojazdeného vozidla od predajcu vozidiel (autobazár) už treba daň zaplatiť – DPH platné v rámci krajiny. Na Slovensku už potom daň neplatíte.

Pri nákupe vozidla z krajín mimo EÚ musíte okrem dane zaplatiť aj clo, a to buď na colnom úrade, ktorý je vstupným úradom na územie EÚ, alebo na colnom úrade v krajine svojho bydliska.

Vedeli ste, že…

…pred prihlásením vozidla musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie? Pre výber poistenia je najlepším riešením online porovnanie jednotlivých ponúk poisťovní. Len tak budete mať istotu, že ste si pre seba vybrali to najlepšie. Po zaplatení poistenia vám všetky potrebné doklady prídu najskôr na e-mailovú adresu, neskôr aj poštou.

Potrebné doklady

Prihlasovanie vozidla dovezeného zo zahraničia je náročnejšie, ako je tomu pri autách zo Slovenska. Prvým úkonom, na ktorý treba myslieť ešte v zahraničí, je získanie všetkých potrebných dokumentov. Pripravili sme pre vás stručný zoznam:

 • Dôkladne si skontrolujte kúpno-predajnú zmluvu, faktúru či darovaciu zmluvu (tieto dokumenty sa prekladajú do slovenského jazyka).
 • Technický preukaz vozidla – vydáva ho príslušný dopravný úrad (OSVEDČENIE O EVIDENCII ČASŤ II).
 • Vozidlo musí mať doklad o platnej technickej a emisnej kontrole.
 • Vozidlo treba odhlásiť z evidencie v danej krajine (na dopravnom inšpektoráte). Následne vám bude vydaný doklad o odhlásení z evidencie.
 • V krajine, v ktorej vozidlo kupujete, je nutné si vybaviť prevozné značky. Ich platnosť si môžete vybrať. Avšak vo všeobecnosti sa neodporúča menej ako 15 dní. V prípade, že vám vyprší platnosť prevodových značiek, musíte doplatiť ďalších 33 eur.
 • Súčasťou prevodových značiek je aj poistenie vozidla.
 • Staršie vozidlo si pred kúpou nezabudnite dôkladne preveriť – skontrolujte VIN, stočené kilometre, či nebolo kradnuté, alebo zaplavené…

Čo vás čaká na Slovensku?

Na Slovensku kolotoč vybavovačiek pokračuje. Potrebné úkony vyzerajú v skratke nasledovne:

 • Preklad dokladov – do slovenského jazyka sa prekladajú kúpno-predajná zmluva, technický preukaz, potvrdenie o odhlásení vozidla, STK a EK. Výnimkou je český jazyk, kde preklad nie je potrebný.
 • Kontrola originality – musí ju absolvovať každé dovezené vozidlo z cudziny. Overuje sa, či je dané vozidlo spôsobilé jazdy na slovenských pozemných komunikáciách.
 • Protokol technickej a emisnej kontroly – tieto kontroly je potrebné absolvovať najneskôr v dátume, kedy sa končí ich platnosť.

Tip

…Pri kúpe auta zo zahraničia odporúčame nespoliehať sa iba na svoju intuíciu a poctivosť predávajúceho. Pomôcť vyvarovať sa podvodníkom vám môže služba carVertical. Ako funguje, koľko stojí a ešte veľa ďalšieho sa dočítate v našej recenzii.

Čo sa predkladá na dopravnom inšpektoráte?

Prihlasovanie vozidiel na dopravnom inšpektoráte (podľa miesta trvalého bydliska) sa riadi zákonom. Dobrou správou ale je, že od 1. 8. 2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel. Stačí, ak predložíte všetky potrebné doklady a príslušný pracovník na dopravnom inšpektoráte za vás žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie vyplní.

Pripravte si nasledovné dokumenty:

 • Osvedčenie o evidencii časť II – vydané príslušným obvodným úradom dopravy.
 • Rozhodnutie obvodného úradu dopravy – schválenie technickej spôsobilosti vozidla alebo uznanie jeho typového schválenia. Pri prihlasovaní dovezeného vozidla sa to považuje za doklad o nadobudnutí vozidla.
 • Potvrdenie o platnom PZP.
 • Doklad totožnosti.
 • Ak podnikáte, je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list.
 • Ak má vozidlo od výrobcu vystavené osvedčenie o zhode vozidla COC, ako vlastník vozidla ste povinní predložiť aj tento dokument. Doklad dokazuje, že vaše vozidlo je v zhode s normami ES a je povolené pre voľný pohyb v rámci Európskej únie.
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
 • Splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – pokiaľ sa dáte zastupovať inou osobou.

TIP

V prípade, že sa ponáhľate, je tu možnosť aj urýchleného vydania čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Poplatok za túto službu je vo výške 30 eur.

Správne poplatky

Výška správneho poplatku za prihlásenie vozidla sa odvíja od výkonu motora vozidla (kW) a veku vozidla (koeficient zostatkovej hodnoty vozidla). Najmenší správny poplatok za nové auto s výkonom 80 kW (vrátane) je 33 eur. Naopak, nové auto s výkonom nad 254 kW znamená poplatok až 3900 eur.

Správny poplatok môžete uhradiť v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom či prevodom z účtu v banke.

Prehľad o správnych poplatkoch nájdete na webstránke Ministerstva vnútra SR.