Splnomocnenie na prepis auta. Používame ho vtedy, ak sami nemáme čas alebo možnosť vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zmenou evidencie vozidla. Aby ste nemuseli vymýšľať vymyslené, prinášame vám tiež praktický vzor na stiahnutie.

Splnomocnenie na prepis auta. Používame ho vtedy, ak sami nemáme čas alebo možnosť vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zmenou evidencie vozidla. Aby ste nemuseli vymýšľať vymyslené, prinášame vám tiež praktický vzor na stiahnutie.

Prepis vozidla nie je náročná vec. Spravidla stačí mať so sebou základné dokumenty, ako sú:

  • doklad totožnosti
  • doklad o nadobudnutí vozidla
  • čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I
  • veľký technický preukaz
  • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení

K tomu zaplatíte správne poplatky (za ŠPZ a zápis vozidla podľa výkonu) a máte vystarané. Celý proces sa dá stihnúť za niekoľko desiatok minút (vrátane čakania).

Prepis vozidla je dokonca možné riešiť aj elektronicky. V takom prípade však potrebujete mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom. Proces je v prvom rade pohodlnejší a platia sa polovičné poplatky.

Kedy je potrebné splnomocnenie na prepis auta?

Samozrejme, nie každý má chuť a čas riešiť prepis auta osobne alebo elektronicky. Štát pamätá aj na takéto prípady. Preto za vás môže prepis vozidla urobiť aj iná osoba. Stačí jej dať dokument, ktorý je označovaný ako splnomocnenie alebo plná moc na prepis auta.

Výhodou takéhoto dokumentu je fakt, že jedna a tá istá osoba môže spraviť prepis auta za predávajúceho aj kupujúceho. Stačí mať splnomocnenie na prepis auta od jedného aj druhého.

Prečítajte si viac o postupe pri predaji auta

.

Splnomocnenie platí len s overeným podpisom

Pokiaľ sa rozhodnete ísť cestou splnomocnenia, nevyhnete sa návšteve notára alebo niektorej obce. Podpis na splnomocnení totiž musí byť úradne overený. Tento úkon robí práve notár alebo úradník na obci. Výška poplatku za overenie podpisu si určuje samotná obec alebo notár. Za jedno overenie zaplatíte od 5€ vyššie.

Splnomocnenie na prepis auta - vzor

Na splnomocnení musí byť jednoznačne uvedené, kto, koho, k akému úkonu a v akom období splnomocňuje. Prikladáme aj vzor, ktorý si môžete vytlačiť a vyplniť perom alebo vyplniť v počítači.

Prepis auta cez splnomocnenie je najjednoduchšie zo všetkých možností. Okrem overenia podpisu nemusíte nikam chodiť a celý byrokratický proces za vás vyrieši niekto iný. Treba však počítať s tým, že si za tento prepych budete musieť priplatiť. Osoba, ktorá celú peripetiu absolvuje za vás si za túto službu nechá isto zaplatiť.