Prepis auta prešiel v roku 2023 podstatnou zmenou. Celý proces je jednoduchší, svojim spôsobom aj rýchlejší a pozitívne sa dotkol aj samotných ŠPZ. Poďme sa teda pozrieť, čo všetko sa zmenilo a ako postupovať pri prepise auta po týchto novinkách.

Pri prepise auta už nemusíte meniť EČV

Podľa novely zákona o cestnej premávke sa od 1. januára 2023 menia pravidlá s nakladaním evidenčného čísla vozidla. To po novom už nebude viazané na majiteľa, ale na konkrétne vozidlo. Vďaka tejto úprave môže zostať ŠPZka na auta až do konca jeho životnosti.

Zákon však počíta s možnosťou, že by si majiteľ auta chcel pri prepise vozidla nechať pôvodné EČV. Týka sa to najmä tých, ktorí majú “špeciálne” tabuľky s voliteľnou logistikou alebo jednoducho niekto, komu sa daná ŠPZ jednoducho páči. V každom prípade pri prepise auta si bude môcť daná osoba ponechať pôvodné tabuľky.

Zmena v dvojstupňovom prepise vozidla

Druhá pozitívna úprava nastala pri dvojkrokovom prepise vozidla. Pôvodne musel predávajúci odhlásiť auto na svojom dopravnom inšpektoráte a kupujúci ho musel opätovne prihlásiť vo svojom meste. Od januára 2023 je toto minulosťou. Prepis vozidla je možné uskutočniť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na území Slovenska.

Pri samotnom prepise nemusí byť kupujúci a de facto ani predávajúci prítomný. Stačí ak obe strany vystavia písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla. Tento dokument však musí mať úradne overený podpis.

V tomto procese prepisu rozhoduje žiadateľ o tom, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami. Možnosti sú dve. Ponechanie ŠPZtiek na vozidle pre kupujúceho. Alebo si tabuľky s evidenčným číslom ponechá pôvodný držiteľ vozidla. Ten však musí do jedného roka požiadať o pridelenie týchto tabuliek na iné vozidlo. V opačnom prípade ich bude musieť odovzdať a budú zošrotované.

Čo je (stále) potrebné na prepis auta?

Dokumenty potrebné na prepis vozidla zostali aj po novele rovnaké. Na dopravný inšpektorát si žiadateľ musí so sebou priniesť

 • platný doklad totožnosti
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení
 • osvedčenie o evidencii časť II
 • doklad o nadobudnutí
 • splnomocnenie (pokiaľ nerieši prepis osobne resp. nie sú prítomné obe strany)
 • v prípade právnickej osoby aj výpis z Obchodného registra
 • pokiaľ je auto zakúpené cez lízing, tak aj úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti

Rýchlejšie a lacnejšie vďaka elektronickému podaniu?

Už niekoľko rokov sa dá prepis auta riešiť aj elektronicky. Cez služby Ministerstva vnútra bolo možné podať žiadosť o zmenu vlastníka vozidla. Pri prepise auta v rámci okresov však často dochádzalo k istým komplikáciám. Od nového roku sa však celý proces zjednodušil a celkovo je aj rýchlejší.

Na takýto prepis je však dôležité, aby obe strany mali aktivované elektronické občianske preukazy a kvalifikované elektronické podpisy. Ak sú splnené tieto podmienky, je celý proces pomerne jednoduchý a prebieha cez stránku ministerstva vnútra.

 • Predávajúci musí najskôr požiadať kupujúceho o súhlas s prevodom držby vozidla na svoju osobu
 • Následne požiada o prevod držby vozidla
 • Potom oznámi poisťovni o prevode držby vozidla - v tomto kroku podáva žiadosť o zrušenie zmluvy z dôvodu prevodu motorového vozidla na nového majiteľa (na vygenerovanie žiadosti môžete použiť náš generátor). Na podanie oznamu bude potrebná kópia (sken) Osvedčenia o evidencii vozidla časť II s údajmi nového majiteľa
 • Kupujúci musí najskôr vyplniť súhlas s prevodom držby vozidla na svoju osobu
 • Potom uzatvoriť povinné zmluvné poistenie na prevádzané vozidlo
 • Prihlásiť nového držiteľa vozidla
 • Vyzdvihnúť si doklady - veľký technický list a nové tabuľky (ak nezostali pôvodné) prinesie kuriér. Zároveň je nutné mu odovzdať starý veľký technický list a staré tabuľky (ak nezostávajú).

Výhodou tohto procesu je fakt, že sa dá celý zrealizovať z pohodlia domova. Celú žiadosť riešite online. Rovnako tak cez internet si viete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. Odpadá tak potreba kamkoľvek cestovať a vystáť si rad na Dopravnom inšpektoráte.

Druhým benefitom sú potom znížené správne poplatky. Pri elektronickej žiadosti sú totiž poplatky polovičné (v niektorých prípadoch to je o niečo menej) . Napríklad za vydanie dvoch kusov plechových tabuliek by ste pri osobnej žiadosti zaplatili 2x16,5€, teda 33€. Pri elektronickej žiadosti to je 16€.

Obzvlášť výhodné to je v prípade, že budete žiadať o voliteľné tabuľky. Štandardný poplatok je 331€ za 2 ks ŠPZtiek. Pokiaľ však pôjdete cez portál Ministerstva vnútra, zaplatíte 191€. Týmto krokom ušetríte až 140€.

Najčastejšie otázky o prepise auta:

Kto pri prepise auta platí?

Od 1. januára 2023 došlo k zmene a poplatky za prepis auta platí žiadateľ. To môže byť kupujúci, predávajúci alebo splnomocnená osoba.

Koľko trvá prepis vozidla?

Kompletný proces je viacstupňový a je ukončený doručením osvedčenia o evidencii časť I. Tento proces zvyčajne trvá zhruba dva týždne. Je možné získať aj urýchlené plastové osvedčenie do dvoch pracovných dní. Správny poplatok však v tomto prípade je 30€.

Kde môžem vykonať prepis vozidla?

Prepis vozidla je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na území Slovenska alebo cez internet kdekoľvek na svete.

Musím byť prítomný pri prepise?

Predávajúci ani kupujúci nemusia byť osobne prítomní pri prepise. Treba však osobu vykonávajúcu prepis vozidla vybaviť splnomocnením. Koľko stojí prepis auta?

Koľko stojí prepis auta?

Výška poplatku za prepis auta je variabilná. Vychádza totiž z výkonu motora vozidla (v kW) a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla. Najmenší možný poplatok je vo výške 33€.