Získať auto sa dá rôznymi spôsobmi. Najčastejšie je to klasicky, kúpou. Potom však existujú aj ďalšie možnosti a darovanie je jedným z nich. Samotný proces je pomerne jednoduchý. Musíte však vedieť ako na to.

Darovanie auta - postup

Proces darovania auta možno rozdeliť do dvoch krokov:

 • Vytvorenie darovacej zmluvy a jej podpis oboma stranami
 • Prepis vozidla na nového majiteľa

Veľmi dôležitým prvkom je darovacia zmluva Sama o sebe nie je povinná. Väčšina právnikov sa však zhoduje na tom, že je lepšie ju predsa len spísať. Obsahuje totiž všetky náležitosti a pripomienky pre prípadne spory v budúcnosti.

Čo všetko musí obsahovať darovacia zmluva?

Medzi základné náležitosti darovacej zmluvy patrí:

 • Označenie zmluvných strán - teda kto je darca a kto príjemca
 • Označenie daru - ideálne presnú identifikáciu vozidla vrátane továrenskej značky, typu vozidla, Vin čísla, roku výroby a evidenčného čísla vozidla
 • Vymedzenie právneho úkonu - zo zmluvy musí byť jasné, že darca prenecháva predmet daru obdarovanému bezodplatne. Zároveň, že obdarovaný dar za takýchto podmienok prijíma

Zmluva by zároveň mala obsahovať aj:

 • Podmienky vrátenia daru - čiže za akých podmienok je možné alebo nutné dar vrátiť
 • Podmienky odstúpenia od zmluvy - teda kedy môže darca od darovacej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie daru
 • Okolnosti odovzdania auta - napríklad čas a miesto odovzdania

Darovacia zmluva musí byť vždy dobrovoľná a bezodplatná. Zo zmluvy musia tieto dva body jasne vyplývať. Vytvorenie konkrétnej zmluvy by ste mali nechať radšej na právnikovi.

Samotný podpis zmluvy nie je potrebné nechať si notársky overiť.V praxi teda stačí, keď sa obidve strany osobne stretnú a darovaciu zmluvu podpíšu. Po tomto akte je zmluva platná.

Tip od nás - Darovanie auta z firmy na fyzickú osobu

Jedna z častých otázok v rámci tejto témy sa týka možnosti darovania auta z firmy na fyzickú osobu. Áno, je to možné. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže darovať automobil fyzickej osobe. Postup je prakticky rovnaký ako v prípade darovania auta medzi dvoma fyzickými osobami. ESEROčka si však potom musí ustriehnuť veci týkajúce sa účtovníctva.

Prepis vozidla na nového majiteľa

Po podpise darovacej zmluvy je potrebné doriešiť ešte dva zvyšné kroky. Jedným z nich je aj prepis auta (podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v tomto článku). Nezaškodí si však tento proces stručne zopakovať aj na tomto mieste.

Prepis auta je možné riešiť na ktoromkoľvek Dopravnom inšpektoráte na Slovensku. Nezabudnite si so sebou vziať:

 • platný doklad totožnosti
 • doklad o nadobudnutí - v tomto prípade to je práve darovacia zmluva
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení
 • osvedčenie o evidencii časť II

Celý proces je možné absolvovať aj elektronicky. Nielen, že je to pohodlnejšie, ale zároveň dokážete ušetriť na správnych poplatkoch.

Dobrou správou je, že nezáleží na tom či riešite prepis auta medzi okresmi alebo v rámci jedného. Ešte minulý rok bola situácia iná. Ak by ste totiž prepisovali vozidlo medzi okresmi, najskôr by bolo potrebné auto odhlásiť a následne nanovo prihlásiť. To už je dnes našťastie minulosťou.

Tip od nás

Pri prepise je dôležité mať v poriadku aj povinné zmluvné poistenie auta. Potom čo dôjde k prehláseniu auta z jedného majiteľa na druhého, musí pôvodný vlastník zrušiť PZP. Na tento účel sa výborne hodí náš generátor výpovede poistnej zmluvy. Ako dôvod výpovede treba uviesť zmena vlastníka.

Nový majiteľ si zároveň musí nechať svoje nadobudnuté auto nanovo poistiť. Odporúčame vyskúšať porovnávač PZP, kde na jednom mieste nájdete všetky dostupné ponuky povinného zmluvného poistenia pre vás.

Darovanie auta v dedičskom konaní

Jedna zo situácii, kedy často dochádza k darovaniu auta, je v dedičskom konaní. Postup je prakticky rovnaký, ako pri darovaní. Vozidlo však získate na základe uznesenia o dedičstve.

Potom je nutné vypovedať zmluvu PZP, nakoľko je vedená na pôvodného a už zosnulého majiteľa. Ruka v ruke s tým vzniká povinnosť uzatvoriť nové povinné zmluvné poistenie. V poslednom kroku je nutné doriešiť prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte. Nezabudnite si so sebou vziať osvedčenie o dedičskom konaní.

Sumár na záver

Darovanie auta je jednoduchý proces prevodu vozidla z jedného majiteľa na druhého. Na tento úkon vám stačí jednoduchá darovacia zmluva a následný prepis auta na dopravnom inšpektoráte. Celý proces však dokážete absolvovať aj elektronicky, vďaka čomu ušetríte na správnych poplatkoch.